Home Papers Reports Projects Code Fragments Dissertations Presentations Posters Proposals Lectures given Course notes
2. SQL Puzzles >>

1. Basic Sql Queries

Werner Van Belle1 - werner@yellowcouch.org, werner.van.belle@gmail.com

1- Programming Technology Lab (PROG) Department of Computer Science (DINF) Vrije Universiteit Brussel (VUB); Pleinlaan 2; 1050 Brussel; Belgium

Abstract :  In this exercise we use the output of a profiler which lists which code chunk calls another code chunk. Based on this we created a number of queries from easy to slightly more complex queries. This exercise was given in 1998-1999

Reference:  Werner Van Belle; Basic Sql Queries;


De databank bestaat uit 2 tabellen. De eerste bevat al de thunks die voorkomen in de pico source code. De tweede bevat al de mogelijke calls die een thunk doet naar andere thunks.

 Functies: functie*, module, lijn
 Calls: Caller*, Callee*

A: Simple Queries

a. list all functions (eventueel gesorteerd volgens regelnummer)
    SELECT *
	FROM FUNCTIES
	[ORDER BY Lijn];
b. list alle regelnummers en files waar een functieheader staat
	SELECT module, lijn
	from functies;
c. list all modules, zonder duplicaten
	SELECT DISTINCT MODULE
	FROM FUNCTIES;
d. list all functions in echopri.c
	SELECT functie
	FROM functies
	WHERE module = "echopri.c";
e. list the module and the linenumber of all functions called from _eval_nat_
	SELECT MODULE, LIJN, FUNCTIE, CALLER
	FROM functies, calls
	WHERE (functies.functie=calls.callee and calls.caller="_eval_NAT_");

B: Aggregate functions

a. how many functions are there
	SELECT COUNT(*)
	FROM functies;
b. how many functions are there in echopri.c
	SELECT COUNT(*)
	FROM functies
	WHERE module="echopri.c";
c. wat is de maximumlengte van een file in dit project ?
	SELECT MAX(LIJN) AS maxlijn
	FROM functies;

C: subqueries

a. hoeveel verschillende modules zijn er ? Noot: COUNT(DISTINCT MODULE) werkt niet onder access. Dus je zal zelf een systeem moetne bedenken om duplicaten te verwijderen.
	SELECT count(MODULE)
	FROM functies AS a
	WHERE NOT EXISTS (SELECT DISTINCT module 
	  from functies b 
	  where a.module=b.module 
	        and b.lijn>a.lijn);
b. list het maximum aantal regelnummers per module
	SELECT MODULE, LIJN
	FROM functies AS a
	WHERE NOT EXISTS (SELECT DISTINCT module 
	  from functies b 
	  where a.module=b.module 
	        and b.lijn>a.lijn);
c. hoeveel verschillende modules zijn er met meer dan 1000 regelnummers ?
	SELECT count(MODULE)
	FROM functies AS a
	WHERE a.lijn>1000 and NOT EXISTS (SELECT DISTINCT module 
	  from functies b 
	  where a.module=b.module 
	        and b.lijn>a.lijn);
d. geef alle functies die geen enkele andere functie oproepen
	SELECT functie
	FROM functies
	WHERE NOT functie IN (SELECT DISTINCT caller from calls);
e. geef alle functies die enkel vanop 1 plaats opgeroepen worden
	SELECT caller, callee
	FROM calls AS a
	WHERE (select count(caller)
	 from calls b
	 where b.callee = a.callee) = 1;
f. welke thunks worden slechts vanop 1 plaats aangeroepen en roepen zelf niets anders aan ?
	SELECT callee
	FROM calls AS a
	WHERE (select count(caller) 
	from calls b
	where b.callee=a.callee) = 1
	and not exists (select caller
	from calls c
	where c.caller=a.callee);

D: Grouping

a. list het aantal regelnummers per module (door group by te gebruiken)
	SELECT module, max(lijn) AS maxlijn
	FROM functies
	GROUP BY module;
b. list het aantal functies per module
	SELECT module, count(functie) AS aantal
	FROM functies
	GROUP BY module;
c. list enkel de modules die minder dan 200 functies hebben
	SELECT module, COUNT(functie) AS aantal
	FROM functies
	GROUP BY module
	HAVING COUNT(functie)<200;

E: Joins

a. geef een lijst van module/caller/callee/module
	SELECT a.module, b.caller, b.callee, c.module
	FROM (functies AS a INNER JOIN calls AS b 
	   ON a.functie = b.caller) 
	INNER JOIN functies AS c 
	   ON b.callee = c.functie;
b. geef een lijst die het aantal calls tussen verschillende/gelijke modules
	SELECT a.module, c.module, COUNT(b.caller) AS aantal
	FROM (functies AS a INNER JOIN calls AS b 
		ON a.functie = b.caller) 
	   INNER JOIN functies AS c 
		ON b.callee = c.functie
	GROUP BY a.module, c.module;
c. geef een lijst van het aantal calls tussen verschillende modules
	SELECT a.module, c.module, COUNT(b.caller) AS aantal
	FROM (functies AS a INNER JOIN calls AS b 
        ON a.functie = b.caller) 
       INNER JOIN functies AS c 
        ON b.callee = c.functie
	GROUP BY a.module, c.module
	HAVING a.module <> c.module;

[F: Extra Questions]

 • creeer een tabel met alle functies in en hun lengte
 • list alle modules die calls doen naar meer dan 1 verschillende module
 • geef de gemiddelde lengte van elke thunk ??
 • list al de functies die in de code meer dan 5 andere functies oproepen
 • list al de hulpthunks
 • list al de functies die bereikbaar zijn vanaf een gegeven thunk
 • list al de functies die calls doen buiten de gegeven module
 • list al de functies die enkel zichzelf aanroepen
 • list al de modules die calls doen naar meer dan 1 andere module

 • http://werner.yellowcouch.org/
  werner@yellowcouch.org