O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

16-01-1992] 06. Absorptie chromatografie

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1991-1992 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 16-01-1992] 06. Absorptie chromatografie; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab92/; 1991-1992; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes
6. Absorptie : chromatografie : Van Belle Werner 16-1-'92 5 TW 1. Principe : Een mengsel van verschillende organische stoffen kan men scheiden door chromatogra­fie. Hierbij maakt men gebruik van een vast adsorberend materiaal (cellulose, silcagel, alumini­umoxide) en een oplosmiddel (het eluens) dat de stoffen mee­sleept met verschil­lende snelheden. Hierdoor ontstaan ver­schillende banden, die naarmate de tijd vordert, verder uit elkaar zullen gaan. 2. Proefopstelling : 3. Reagentia - verdunnin­gen : - mengsel van de kleurstoffen : - indophenollau - sudanrot G - 4─dimethylamino­azobenzol - eleunes : tolu­een - vilstifteninkt : - zwart - rood - groen - blauw - eluens : aceton - toleen - aceton 4. Werkwijze : 1. Men brengt op de plaat een druppeltje van het mengsel aan (doorsnede ± 3 mm). op een hoogte van ongeveer 1 cm of met de viltstiften tekent men een streepje. 2. Men doet in de maatbeker een kleine hoeveelheid eluens (in dit geval tolueen) zodat het vloeistofniveau zich onder de spot zal bevinden. 3. Men brengt dan de plaat in het bekerglas en men dekt het bekerglas af (bijvoor­beeld met een horlogeglas) zodat de damp verzadigd wordt. 4. Men wacht lang genoeg totdat de componenten voldoende gescheiden zijn en men meet nu de hoogte tot waar zich het eluens heeft voortge­plant en waar zich de verschillende compo­nenten bevindenden. 5. Meetreultaten & berekeningen : Chromatografie van Hoogte van hoogte (mm) Rf=B/A Zwarte viltstif­t-inkt het oplosmiddel (ace­ton)* 43 de spot 8 het donkergele* 39 0.90698 het lichtgele* 43 1 het oranjene* 6 0.13953 het lichtblauwe* 29 0.67442 het donkerblauwe* 2 0.04651 Rode viltstiftinkt het oplosmiddel (ace­ton)* 42 de spot 9 het oranje* 6 0.14286 het paarse* 32 0.76190 het lichtgele* 42 1 Blauwe viltstift-inkt het oplosmiddel (ace­ton)* 41 de spot 10 donkerblauw* 2 0.04878 lichtblauw* 27 0.65854 geel-groen* 41 1 mengsel van kleur-stoffen Het oplosmiddel (tolu­een)* 44 de spot 9 indophenolblau* 3 0.06818 sudanrot G* 9 0.2­0455 4-dimethylaminoazo-benzol* 25 0.56818 * ten opzichte van de spot ! zwarte inkt blauwe inkt rode inkt kleurstoffenmengsel groene inkt 6. Persoonlijke bemerkingen bij de proef : Op het ogenblik dat men het kleurenmengsel (sundanrot G, indophenolblau en 4-dimethylaminoazobenzol) op de plaat brengt scheidt deze zichzelf reeds in componenten. Dit komt doordat het oplosmiddel waarin deze kleurstoffen opgelost zijn tolueen is en dat men bij het opbrengen van een druppel het tolueen de verschillende kleurstoffen met verschillende snelheden meenam. Hieronder heb ik een voorbeeld geplakt met een grotere druppel Bij het scheiden van de groene viltstiftinkt valt het op dat onderaan de strook de kleuren van donkergroen naar licht-geel overgaan. Deze groene inkt moet dus een mengsel zijn van verschillende 'groenen'. Bovenaan de strook is er nog een gedeelte groen­, dat meegestegen is met het niveau van het oplosmiddel, maar dit is ook het geval bij de blauwe, zwarte en rode inkt. Op sommige platen blijft er van de oorspronkelijke spot niets meer over. (zoals bij het groene) Bij de zwarte en de blauwe viltstiftinkt is er een lichtblauw (bijna onzicht­bare) laag. Deze zijn dezelfde kleurstoffen omdat hun Rf gelijk is. (bij de zwarte is dit 0.67 en bij de blauwe is dit 0.66) De donkerblauwe kleur is denkelijk ook dezelfde (bij de zwarte : 0.047 en bij de blauwe : 0.049) De licht-oranje kleurstof die voorkomt in de zwarte inkt en in de rode is ook dezelfde : (zwarte inkt : 0.14, rode inkt : 0.14) Degene waar ik twijfels over heb is de lichtgele kleur die voorkomt bij rode inkt, zwarte inkt (hier zijn er twee 'ge-len­') en blauwe inkt. Deze is overal meegestegen met het vloei­stofniveau. Deze heeft een waarde van één. De groene inkt heb ik in de tabel niet opgenomen omdat het te veel kleuren zijn.
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org