O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

23-01-1992] 07. De destillatie

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1991-1992 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 23-01-1992] 07. De destillatie; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab92/; 1991-1992; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes
7. De destillatie : Van Belle Werner 23-1-'92 5 TW 1. Principe : De scheiding van een vloeistofmengsel berust op het verschil in kookpun­ten. De stof met het hoogste kookpunt blijft achter in de kolf. De vluchtig­ste component (diegene met het laagste kookpunt) verdampt en wordt nadien weer gecondenseerd. De toegevoegde energie wordt opgenomen door de component die aan het verdampen is en de temperatuur blijft constant totdat de volgen­de component zal verdampen. 2. Opstelling : 3. Reagentia - verdunningen : Materiaal : - thermometer - liebigkoeler - opvangerlenmeyer - destillatiekolf - glazen buizen & dergelijke Produkten : - ethanolhoudende vloeistof - kooksteentjes 4. Werkwijze : 1. Zet de proefopstelling in elkaar zoals op de tekening aangeduid. 2. Maak een alcoholmengsel (30 ml C2H5OH en 70 ml H2O) 3. Breng dit samen met 2-3 kooksteentjes in de destilleerkolf. 4. Destilleer bij 80°C 5. Vang het destillaat op in erlenmeyer 5. Meetresultaten : Temperatuur Tijd (s) 22 0 25 6 31 120 38 180 53 240 72 300 81 360 82 420 83 480 85 540 6. Persoonlijke bemerkingen bij de proef : De destillatie heb ik uitgevoerd met een mengsel van 30 ml ethanol en 70 ml water. Deze heb ik gedestilleerd maar het is me opgevallen dat het ethanol te vlug overgedestilleerd was. Ik heb tijdens het meten geen constante tempera­tuur kunnen vaststellen. Op de grafiek is wel een vertraging in de tempera­tuurstijging te zien (vanaf 80°C) maar de temperatuur blijft toch nog stijgen waar deze normaal constant zou moeten blijven totdat al het ethanol verdampt is. Ik veronderstel dat de verhouding te klein was. Na 9 minuten heb ik de erlenmeyer eraf gehaald omdat ik dacht dat al het ethanol verdampt was (de temperatuur bleef stijgen) maar het condensaat rook noch steeds naar alcohol er werd nog steeds alcohol verdampt. Ik heb de destillatie dan maar gestopt omdat er toch geen echte schei­ding plaatsvond.
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org