O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

06-02-1992] 09. De Stoomdestillatie

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1991-1992 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 06-02-1992] 09. De Stoomdestillatie; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab92/; 1991-1992; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes
9. De stoomdestillatie : Van Belle Werner 6-2-'92 5 TW 1. Principe : Stoffen die bij 100 °C een voldoende dampdruk hebben maar een te hoog kookpunt kunnen door het inbrengen van stoom vervluchtigd worden. De damp van de organische stof wordt dan samen met waterdamp geconden­seerd. Is de organische stof weinig of niet oplosbaar in water dan verkrijgt men twee lagen. 2. Proefopstelling : 3. Reagentia-Verdunningen : Materiaal : - kookkolf 500 ml - kookkolf van 250 ml of 500 ml - liebigkoeler - T-stuk (Stoomval) - erlenmeyer of maatcilinder - 2 bunzenbranders - 1 driepikkel met draadgaas - 1 statiefring met draadgaas - 3 statieven - 3 dubbelnoten & statiefklemmen - (spatbol) Stoffen : - chloorbenzeen (kpt 137 °C) - water 4. Werkwijze : 1. Zet de proefopstelling klaar. 2. Breng het water in de stoomkolf. 3. Breng het mengsel van 150 ml chloorbenzeen en 100 ml water in de destil­leerkolf. 4. Zet de bunzenbrander aan. 5. Meet tijdens de destillatie het volume chloorbenzeen en het volume water dat overdestilleert. 6. Als het mengsel goed overdestilleert bepaalt men de barometerdruk en de kooktemperatuur. 5. Meetresultaten : T (') T (°C) Vwa­ter (ml) VCB (ml) Plucht (mmHg) Bereke­ning MM 0 21 0 0 1 21 0 0 2 21 0 0 3 21 0 0 4 21 0 0 5 21 0 0 6 21 0 0 766 7 23 0 0 8 23 0 0 9 23 0 0 10 23 0 0 766 11 23 0 0 12 30 0 0 13 51 0 0 14 55 0 0 15 75 0 0 16 89 <24 0 766 17 93 24 0 18 93 40 0 19 93 46 20 20 93 62 20 766 21 94 72 28 22 94 90 30 23 94 102 38 24 94 114 42 25 94 128 48 766 26 95 140 54 27 98 148 58 28 99 150 64 103 29 99 150 70 112 30 100 150 76 766 122 31 102 150 84 135 32 102 150 92 148 33 102 150 100 161 Ge­mid­deld : 131 De relatieve fout : De werkelijke molecuulmassa bedraagt 112, diegene ik uitkom 131. De absolute fout bedraagt dan : De relatieve fout : 6. Persoonlijke bemerkingen bij de proef : Ik heb de proef uitgevoerd met 150 ml chloorbenzeen en 100 ml water. Op de elfde minuut kookte het water in de stoomkolf. Op dit ogenblik heb ik de tweede bunzenbrander aangezet. Vanaf de 16e minuut begon er chloorben­zeen en water over te destilleren. Het is me opgevallen dat bij het maken van het mengsel van chloorbenzeen en water het chloorbenzeen zich vanonder bevond en helder doorzichtig was. Op het ogenblik dat het mengsel in de destilleerkolf aan het koken was zag het chloorbenzeen er wit troebel uit en als er nog een paar druppels chloorben­zeen achter bleven zagen deze geel. Gedurende heel de proef bedroeg de luchtdruk 766 mm Hg dit is gelijk aan 1041,76 mbar of hPa Van de 150 ml chloorbenzeen die aanwezig was, heb ik 150 ml kunnen over­destilleren.
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org