O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

07-05-1992] 13. Refractometrie

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1991-1992 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 07-05-1992] 13. Refractometrie; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab92/; 1991-1992; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes
13. Refractometrie : Van Belle Werner 7-5-'92 5 TW 1. Principe : Als men door een vloeistof een lichtstraal stuurt zal deze vloeistof de lichtstraal doorlaten en breken (soms 0°) of de lichtstraal weerspiegelen. Als men de lichtstraal loodrecht op de vloeistof laat inschijnen gaat de lichtstraal gewoon rechtdoor. Nu kan men de hoek langzaam maar zeker kleiner maken (van 90° naar 0°). Bij een bepaalde hoek zal er niet meer doorgelaten worden maar gespiegeld worden. Deze hoek wordt de grenshoek genoemd. 2. Proefopstelling : 3. Reagentia - verdunnin­gen : - Materiaal : + refractometer + plasticen pipet - produkten : + water + aceton + tetra + n-amylalcohol + ether + ethylalcohol + tolueen 4. Werkwijze : 1. Breng de te onderzoeken vloeistof aan op het dekglaasje (tetra, water, aceton, n-amylalcohol, ether, ethylalcohol, tolueen). 2. Doe het blok dicht en zoek de scheidingslijn tussen licht en donker. 3. Stel deze lijn nu scherp met de focusering. 4. Breng de lijn nu in het midden van het kruis (op het snijpunt van de twee lijnen). 5. Lees op de onderste schaalverdeling (hiervan het bovenste gedeelte) de grenshoek af. 5. Meetresultaten & berekeningen : Vloeistof n t ngem tgem n20° water 1,3324 23 5,3295 23 5,3306 1,3325 23 1,3324 23 1,3322 23 aceton 1,3563 25 1,3558 26 1,3580 1,3565 26 1,3565 26 1,3565 26 tetra 1,4568 24 1,4457 24 1,4471 1,4570 24 1,4569 24 1,4568 25 n-amylalcohol 1,4055 27 1,4055 27 1,4080 1,4053 27 1,4056 27 1,4054 27 ether 1,3482 26 1,3482 26 1,3504 1,3481 26 1,3481 26 1,3482 26 ethylalcohol 1,3589 23 1,3588 24 1,3602 1,3588 24 1,3589 24 1,3585 24 tolueen 1,4908 27 1,4908 27 1,4933 1,4908 27 1,4907 27 1,4907 27 6. Persoonlijke bemerkingen bij de proef : Het licht kan men in het apparaat langs twee kanten laten invallen (langs onder en langs boven). De plaats waar je je druppels moet opbrengen is glad, daarentegen zijn de anderek kanten van de prismas mat (of ze zien er toch zo uit). Als men in de refractometer kijkt kan men twee dingen zien. Als men een beetje schijn kuikt een kruis waar je de scheidingslijn moet op mikken en als je er rechts in kijkt een schaalverdeling. Deze schaalverdeling bestaat uit twee delen. (een bovenste, te gebruiken schaalverdeling en een onderste). Alle vloeistoffen waren vrij gemakkelijk op het prisma te brengen behalve de ether. Deze verdampte veel te snel. Nog voor ik het gesloten had was hij al verdampt. Als ik dan voldoende ether aanbracht vormde er zich een bolletje bovenop de ether dat duidelijk geen ether was en niet oploste. Ik heb dan het prisma nogmaals goed afgekuist (wat reeds al gedaan was) maar dat bolletje bleef aanwezig. Ik heb de meting dan maar gedaan met dat bolletje erbij. Bij deze meting was de scheidingslijn niet recht maar met blutsen en builen in. Ik heb dan maar het stukje lijn genomen dat het kruis kon bereiken. De n-amylalcohol pakte net iets te veel op de adem, het is niet aangenaam ermee te werken. Met deze methode kan men ook de zuiverheid van stoffen nagaan. Ik heb dit reeds gedaan in verslag nummer 8, de gefraktioneerde destillatie waar de zuiverheid van de overgedestilleerde alcohol wordt getest. (deze bedroeg 64 %)
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org