O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

14-05-1992] 14. Dichtheidsbepalingen

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1991-1992 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 14-05-1992] 14. Dichtheidsbepalingen; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab92/; 1991-1992; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes
14. Dichtheidsbepalingen : Van Belle Werner 14-5-'92 5 TW 1. Principe : Elke vloeistof heeft zijn eigen dichtheid (dit is de massa voor een bepaald volume). Deze dichtheid kan men meten door gebruik te maken van de wet van Archimedes : een voorwerp ondergedompeld in een vloeistof ondervindt vanuit die vloeistof een opwaartse stuwkracht die gelijk is aan de massa van het volume verplaatste vloeistof. Als de vloeistof nu een hoge dichtheid heeft zal er op een klein volume een grote massa zijn en zal dus de opwaartse stuw­kracht groot zijn. Daarentegen zal het voorwerp een kleine stuwkracht ondervinden als de dichtheid van de vloeistof klein is. 2. Proefopstelling : 3. Reagentia - verdunnin­gen : - Materiaal : + balans van Mohr + densimeters + pyknometers - produkten : + ethanol 4. Werkwijze : A. Met de pyknometer : 1. Bepaal de lege massa van de pyknometer (---> m) 2. Vul de pyknometer met de te onderzoeken vloeistof en weeg opnieuw (---> m') 3. Vul de pyknometer nu met gedestilleerd water (---> m") B. Densimeter : 1. Doe de te onderzoeken vloeistof in een maatcilinder en zoek een gepaste densimeter. 2. Laat deze densimeter erin zakken en lees de waarde af. C. De balans van Mohr : 1. Doe in een maatcilinder de te onderzoeken vloeistof. 2. Stel de balans van Mohr op en hang het gewicht in de maatcilinder in de vloeistof. Deze mag de wanden niet raken. (ook geen luchtbellen laten aanhan­gen). 5. Meetresultaten & berekeningen : A. Densimeter : Meting nummer 1 : 0,87 kg/l Meting nummer 2 : 0,86 kg/l B. Pyknometer : m = 24,1 g m' = 67,3 g m" = 73,0 g Als men dit uitrekent krijgt men : C. Balans van Mohr : aflezing : 0,882 kg/l D. Overzicht meetresultaten : densimeter : 0,87 kg/l en 0,86 kg/l pyknometer : 0,883 kg/l Balans van Mohr : 0,882 kg/l 6. Persoonlijke bemerkingen bij de proef : Hoewel het met een densimeter de bedoeling is rap te meten heb ik hier toch het meeste tijd aan gespendeerd omdat er teveel keuze is aan densimeters. Eer ik een goeie gevonden had, had ik veel sneller en veel nauwkeuriger een pyknometer of de balans van Mohr kunnen gebruiken. Bij het aflezen van de densimeter wist ik niet waar ik moest aflezen omdat de vloeistof (ethanol) schuin tegen de wanden oploopt. Ik kon dus kiezen door af te lezen waar er geen vloeistof meer aan de densimeter hangt of aflezen waar ik schatte dat de vloeistof zonder adhesie en cohesie ergens zou hangen. De pyknometer is het toestelletje dat mij het meest aanstaat omdat men niet veel materiaal nodig heeft en omdat de meting rap gedaan is. (Hierbij heeft men een even grootte nauwkeurigheid als bij de balans van Mohr, deze kan zelfs hoger indien men nauwkeurigere balansen gebruikt) De balans van Mohr is ook vrij nauwkeurig (even nauwkeurig als de meting met de pyknometer) maar vraagt vrij veel tijd omdat de arm in evenwicht moet komen. Men kan natuurlijk de methode der schommeling toepassen maar dat is meer gokken op een juiste waarde dan werkelijk aflezen.
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org