O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

07-09-1992] Richtlijnen labowerk, verslag ...

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 07-09-1992] Richtlijnen labowerk, verslag ... ; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Richtlijnen labowerk, verslag ... Van Belle Werner 07-09-'92 6 TTW Richtlijnen labowerk : 1. Controleer of de verstrekte toestellen in orde zijn. Idem voor glaswerk. 2. Meld beschadiging onmiddelijk. 3. Geen uitleningen van toestellen en materiaal aan medeleerlingen. 4. Gebruik toestellen met overleg (DENK NA !) 5. Wees zuinig op chemische stoffen. 6. Ken de gevaren van de stoffen waarmee men werkt. 7. Wees niet storend voor anderen : spreek zacht. 8. Reinig regelmatig de tafels - niet alleen op het einde. 9. Noteer ALLE waarnemingen nauwkeurig in het notaboekje. 10. Slechts één leerling aan een balans. 11. Slechts één leerling in magazijn. 12. Geen andere oefeningen dan de toegestane. 13. Geen chemicaliën uit het labo. 14. Eindopdracht nauwkeurig uitvoeren. 15. Alle glaswerk en materiaal op geëigende plaats in de kasten. 16. Alle chemische produkten verzamelen onder zuurkast. 17. Gebruik van de zuurkast : reakties waarbij giftige of corrosieve dampen vrijkomen, ook openen van flessen. 18. Nodig persoonlijk materiaal steeds aanwezig (stofjas, veiligheidsbril, handdoek, zeep, glasstift, ...) 19. Voorbereiding van de oefening absoluut noodzakelijk. 20. Verslagen en berekeningen met gepaste nauwkeurigheid. Verslagen : - Steeds op verslagbladen. - een verslag is een korte, zakelijke opgave van de gehele proef, bevat meestal : + doel + principe (reacties) + opstelling + maken van de oplossingen. Hoeveelheden/berekeningen + eigen waarnemingen + berekeningen met eigen waarnemingen. + besluit, eindresultaat + grafische voorstelling op mm-papier. - inleveren op afgesproken tijdstip. - gebruik notaboekje : + datum + titel v/d proef
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org