O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

07-09-1992] Proeven organische stoffen, alkanen, -enen, -ynen

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 07-09-1992] Proeven organische stoffen, alkanen, -enen, -ynen; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Proeven organische stoffen, alkanen, -enen, -ynen Van Belle Werner 07-09-'92 6 TTW 1. Doel : - De samenstelling van organische verbindingen onderzoeken. - Eenvoudige proeven doen op alkanen, alkenen en alkynen om deze stoffen gewoon te raken. (de fysische eigenschappen kennen en dergelijke) 2. Principe : a: Calcinering van zetmeel : (C6H10O5)n ─── bevat C die zal vrijkomen bij verhitting. c: Verbranding van ethanol : C2H5OH + 3 O2 ─── 2 CO2 + 3 H2O ─── geen roetvorming, dus een blauwe vlam, indien er voldoende zuurstof aanwezig is. d: aantonen van Cl in CHCl3 CaO + CHCl3 ─── CaCl2 + CHOCl CaO + CaCl2 + H2O ─── Ca(OH)2 (wit) + Ca2+ + 2 Cl- Ca(OH)2 + 2 HNO3 ─── Ca2+ + 2 NO3- + 2 OH- + 2 H+ Cl- + AgNO3 ─── AgCl (wit) + NO3- e: Reacties op alkanen : C5H10 + Br2 ─── C5H9Br + HBr (onder invloed van licht) f: Eigenschappen van etheen - alkenen : C = C + MnO4- (paars) ─── C - C + MnO2 (bruin) 3. Proefopstelling : a: calcinering van zetmeel : b: verhitting van oxaalzuur : c: verbranding van ethanol : d: aantonen van Cl in chloroform : e: Reacties van alkanen : f: Eigenschappen van etheen - alkenen : 4. Materiaal & reagentia : - Produkten : a: Zetmeel b: Oxaalzuur c: Ethanol d: AgNO3 - oplossing CaO CHCl3 HNO3 (chloorvrij) e: Dibroom Tetra Pentaan Universeelindicator f: Etheen Kaliumpermanganaat Natriumhydroxide - Materiaal : a: Porseleinen deksel, scherf b: Porseleinen deksel, scherf c: reageerbuis - pyrex d: reageerbuis - pyrex e: 3 reageerbuizen sterke lamp f: reageerbuis 5. Werkwijze : a: verhitting van zetmeel : - doe een beetje zetmeel op een porseleinen scherf. - verhit krachtig b: verhitting van oxaalzuur : - Doe een beetje oxaalzuur op een porseleinen scherf. - verhit krachtig. c: verbranding van C2H5OH - doe 0,5 ml alcohol in een pyrex reageerbuis - verwarm lichtjes - indien er gassen vrijkomen, steek ze aan. d: aantonen van chloor in chloroform : - doe in een reageerbuis een beetje CaO - verhit krachtig - voeg enkele druppels CHCl3 toe - eventueel bijverwarmen - laten afkoelen - water toevoegen - enkele druppels HNO3 toevoegen totdat alle kalk opgelost is. - toevoegen van AgNO3 e: Reacties op alkanen : - Doe in reageerbuis 1 3 ml tetra en voeg hieraan 3 druppels dibroom toe. - Doe in reageerbuis 2 3 ml pentaan en voeg hieraan 3 druppels dibroom toe. - Doe in reageerbuis 3 3 ml pentaan en voeg hieraan 3 druppels dibroom toe, wikkel om deze reageerbuis aluminium zodat er geen licht meer kan doordrin­gen. - Doe op de bovenste rand van elke reageerbuis een stukje universeelindikator. f: Eigenschappen van etheen - alkenen : - Doe in een reageerbuis wat etheen - voeg hieraan een verdunde kaliumpermanganaat-oplossing toe die basisch gemaakt is met natriumhydroxide. - Schud goed 6. Waarnemingen + eigen bemerkingen bij de proef : a: verhitting van zetmeel : De zetmeel wordt eerst bruin en nadien zwart. Tijdens deze verkoling ontsnappen allerlei brandbare gassen. De koolstof die achterblijft in de porseleinen kroes is een fijn netwerk. ─── poreus. b: Verhitting van oxaalzuur : Het oxaalzuur smelt eerst en begint dan te koken. Hierbij kan men een prikkelende geur gewaar worden. Organische stoffen reageren dus niet steeds hetzelfde op verhitting. Sommige smelten en verdampen, andere reageren (verbranden, verkolen). c: verbranding van ethanol : In de reageerbuis wordt de ethanol eerst aan de kook gebracht. Deze gasvormige ethanol gaat naar de opening van de reageerbuis en brand er op. De vlam is kleurloos (er was dus voldoende zuurstof aanwezig) en aan de bovenkant van de reageerbuis ontstaat water. d: Aantonen van chloor in CHCl3 : Bij het toevoegen van het chloroform aan het hete caliumoxide ontstaat er een eigenaardige geur. Het calciumoxide blijft wit en ziet er nadien juist hetzelfde uit. Na het toevoegen van water blijft er een relatief grote hoeveelheid onopgelost. Dit wordt opgelost door het toevoegen van salpeterzuur. Men bekomt dan een helder doorzichti­ge vloeistof die een troebel wit neerslag neerslaat na toevoeging van de zilvernitraat­oplossing. Men kan dus besluiten dat in chloroform chlooratomen aanwezig waren. Of allesinds dat in de heldere oplossing (na het salpeterzuur) chloorionen aanwezig waren. e: Reacties op alkanen : Als de 2 reageerbuizen 1 en 2 in het licht van de lamp gebracht zijn, duurt het ongeveer twintig minuten (De lamp gaf veel warmte, maar weinig licht ...). Eer ze ontkleurd zijn. De indikatorpapiertjes zijn niet van kleur verandert. De bruine vloeistof in reageerbuis 3 is blijft bruin gekleurd en het indikatorpapiertje verandert ook niet. f: Eigenschappen van etheen - alkenen : De etheen heeft een geur die me doet denken aan aardgas. Het etheen drijft bovenaan en het water onderaan. Op het scheidingsvlak tussen deze twee vloeistoffen ontkleurd het kaliumpermanganaat en vormt mangaandioxide dat zich afscheid in donkerbruine vlokken.
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org