O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

21-09-1992] Balans + voorzorgen

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 21-09-1992] Balans + voorzorgen; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Balans + voorzorgen Van Belle Werner 21-09-'92 6 TTW 1. Doel : - Een balans wordt gebruikt om massa's te bepalen door vergelijking met de eenheidsmassa. Meestal spreekt men over gewichten omdat de massa gewoonlijk via de gewichten bepaald wordt. Het gewicht is evenredig met de massa, evenredigheidsfactor g, afhankelijk van de geografische breedte. 2. Principe : Elektronische balans - bovenwegers : Het meer of minder indringen van de kern in de spoel brengt een verandering teweeg in het elektrisch veld in de spoel. Deze kleine verandering wordt gemeten, versterkt en is een maat voor de belasting die men op de schaal heeft gelegd. Dus voor het af te meten produkt. Soorten bovenwegers : a: Twee balansen op 0,1 g nauwkeurig (max 600 g) b: Een balans op 0,001 g nauwkeurig (max 200 g) 3. Werkwijze : Aan de balans mag slechts verandering aangebracht worden indien ze in geblokkeerde toestand voorkomt !!! - Controleer het nulpunt van de balans - onbelast en regel desnoods licht bij. - Blokkeer de balans en plaats af te wegen recipiënt op de schaal. - Sluit zijdeur en zet de balans op voorweging. Dit om het ongeveer gewicht te bepalen. - Blokkeer weer de balans en stel nu het afgelezen ongeveer gewicht met de regelknoppen in. - Deblokkeer de balans in de richting van weging en regel de 0,1 mg op zulke wijze dat de onderliggende maatstreep in de verlichte vork terecht komt. Voorzorgen bij het wegen : 1 - Balans niet verplaatsen - moet staan in een aparte ruimte - niet in de warmte - op stevige fundatie. 2 - Controleer of de balans waterpas staat. 3 - Bij niet gebruik moet de balans + bovenwegers : spanning onderbroken (schakelaar naar boven) + analytische balans : geblokkeerd. 4 - Bij ingebruikname : zacht inschakelen op deblokkeren. 5 - Geen warme voorwerpen afwegen (opdrift) 6 - af te wegen recipiënten steeds in het midden van de schaal. 7 - Bij analytische balans : steeds blokkeren om iets op de schaal te plaatsen. 8 - Bij analytische balans : Aflezing steeds na sluiten van zijdeuren. 9 - De balans niet overladen (gevoeligheid tot 40 % van max) 10 - Tijd nemen voor een weging : foute weging = foute uitslagen. 11 - NOOIT chemicaliën rechtstreeks op balansschaal. 12 - NOOIT afwegen op papiertjes maar in glazen recipiënten zoals + weegflesje + bekertje van 100 ml + horlogeglazen. 13 - Bij morsen onmiddellijk onderbreken en eerst de schalen zuiver maken. 14 - Het wegen steeds noteren in een notaboekje : + datum, titel proef + naam af te wegen produkt + tarra, netto & bruto 15 - Slechts één leerling bij een balans - de volgenden wachten buiten het meetlokaal. 16 - In principe geen vloeistoffen afwegen - indien toch nodig liefst het weegflesje buiten de balans vullen en sluiten (na tareren)
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org