O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

21-09-1992] Glaswerk + ijken

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 21-09-1992] Glaswerk + ijken; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Glaswerk + ijken Van Belle Werner 21-09-'92 6 TTW Reinigen van glaswerk : - eerst met leidingswater - eerst met zuren + verdunde zuren + geconcentreerde zuren + bijvoorbeeld HCl - helpt dit niet dan met een oxiderend mengsel + Zeer oxyderend mengsel is K2Cr2O7 + cc H2SO4 bij 80°-1000 (soms 24 uur laten staan.) - voor vetachtige - kaasachtige stoffen kan gebruikt gemaakt worden van aceton of specifieke ontvettende middelen. - Na gebruik van reinigingsmiddelen steeds naspoelen met leidingswater (meerdere malen) en gedestilleerd water. Pipetten : Transferpipetten : - men zuigt de vloeistof enkele centimeter boven de ijkstreep en plaatst dan de vinger bovenaan de uitmonding. - door het verschuiven of oplichten van de vinger laat men nu het vloeistofni­veau dalen tot de ijkstreep. ! - gevaarlijke vloeistoffen steeds met een gumipeer opzuigen (zuren, basen, ... vluchtige organische vloeistoffen.) ! - een transferpipet is geijkt op de 'uitloop', het kleine druppeltje vloeistof dat in de pipet achterblijft (na plaatsen tegen de wand of bodem) mag NIET ingeblazen worden. ! - de gezuiverde pipet wordt voor het afmeten van de bewuste vloeistof steeds gereinigd met de vloeistof zelf (enkele ml goed schudden en laten wegvloeien) gegradueerde pipetten : - minder gebruikt - kan niet gebruikt worden voor exact werk - meestal 10 ml - wordt voor afmetingen van vloeistof vervangen door buret. Maatkolven : Maatkolven zijn geijkt op 'inhoud'. Soorten : meest gebruikt zijn 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 ml. Men gebruikt ze voor het maken van nauwkeurige oplossingen. Buretten : Buretten worden gebruikt om veranderlijke hoeveelheden vloeistoffen te laten uitvloeien. Gebruik : + de buret wordt gezuiverd (naspoelen met water) + in klem plaatsen + 10 ml van de vloeistof inbrengen en weggieten + Vul de buret tot 1 cm boven de 0 - streep en laat nadien wegvloeien zodat de meniscus gelijk staat met de nulstreep. Ijken van volpipet : Onder een ware liter water verstaat men het volume ingenomen door 1 kg zuiver water afgenomen in het luchtledige bij 4°C. Weging v/h weegflesje : 11,6452 g Ijking volpipet : + temp v/h H2O = 22°C + massa weegflesje + 10 ml H2O (uit volpipet) : 21,6255 g + massa v/h H2O : 21,6255 - 11,6452 = 9,9803 g + Uit Schlössertabel : 22°C 1000 ml H2O 996,790 g x ml 9,9803 g # hoeveelheid uitgevloeid water = 10,0124 ml # afwijking : 0,0124 ml Ijking buret : - temp : 22 °C V H2O (ml) m H2O (g) aantal ml teveel uitge­vloeid. 5 4,9331 0,0510 10 10,0327 - 0,0650 15 14,9648 - 0,0130 20 19,9489 - 0,0131
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org