O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

28-09-1992] Maken van Na2CO3 0.05 M oplossing

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 28-09-1992] Maken van Na2CO3 0.05 M oplossing; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Maken van Na2CO3 0,05 M - oplossing Van Belle Werner 28-09-'92 6 TTW Deze oplossing kan exact gemaakt worden door 1,3250 g aan te lengen tot 250 ml. De eerste weging in het labo was fout, omdat er nog kristalwater bijgewogen werd. De tweede weging is uiteindlijk gedaan met watervrij natriumcarbonaat. Metingen : 1e weging : Massa weegflesje : 11,6534 g Massa Na2CO3 + weegflesje : 12,9554 g Massa v/h Na2CO3 : 1,3020 g 2e weging : Massa weegflesje : 11,6841 g Massa Na2CO3 + weegflesje : 13,0350 g Massa Na2CO3 : 1,3509 g Als deze aangelengt is tot 250 ml heeft men 0,0510 M
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org