O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

28-09-1992] Stellen van HCl met Na2CO3 oplossing

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 28-09-1992] Stellen van HCl met Na2CO3 oplossing; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Stellen van HCl met Na2CO3 - oplossing voorzorgen Van Belle Werner 28-09-'92 6 TTW 1. Doel : - Het stellen van de HCl-oplossing door een titratie van Na2CO3 met de te stellen HCl-oplossing. 2. Principe : 3. Werkwijze : - Spoel de buret enkele malen met de HCl-oplossing. - Doe in een kleine erlenmeyer 25 ml Na2CO3 - oplossing (exact, dus met volpipet) - Voeg hieraan enkele druppels methyloranje toe. - Titreer nu een 3-tal maal. 4. Materiaal : - Materiaal : + buret + statief + bijhorende klem (voor buret) + kleine erlenmeyer - Reagentia : + te stellen HCl-oplossing + Na2CO3 - oplossing rond de 0,05 M 5. Meetresultaten : Titratie num­mer aantal ml HCl uitgveloeid 1 18,8 ml 2 18,7 ml 3 24,5 ml 4 24,6 ml 5 24,4 ml 5. Berekeningen : Reactie : Na2CO3 + 2 HCl ─── H2CO3 + 2 NaCl Ik gebruik enkel de drie laatste metingen. Gemiddeld heeft men 24,5 ml moeten toevoegen. Met de formule f1.V1.C1=f2.V2.C2 bekomt men een concentratie van HCl gelijk aan : f1 = 2 f2 = 1 V1 = 25 ml (Na2CO3) V2 = 24,5 ml (uit buret) C1 = 0,0510 mol/l C2 = (dus) 0,1041 mol/l 6. Waarneminge + eigen bemerkingen bij de proef : De eerste titratie was compleet fout doordat de natriumcarbonaat-oplossing een veel te lage concentratie had; (zie verslag A4). Bij de tweede titratie lijken de twee eerste metingen nogal aan de lagen kant. Ik verwerp ze dus. De drie laatste metingen zijn bruikbaar.
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org