O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

12-10-1992] Stellen van NaOH met H2C2O4-oplossing

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 12-10-1992] Stellen van NaOH met H2C2O4-oplossing; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Stellen van NaOH met H2C2O4 - oplossing Van Belle Werner 12-10-'92 6 TTW 1. Doel : - Het stellen van de NaOH-oplossing door een titratie van de te stellen NaOH met de H2C2O4.2 H2O -oplossing. 2. Principe : 3. Werkwijze : - Spoel de buret enkele malen met de oxaalzuuroplossing - Doe in een kleine erlenmeyer 25 ml NaOH - oplossing (exact, dus met volpipet) - Voeg hieraan enkele druppels fenolftaleïne toe. - Titreer nu een 3-tal maal. 4. Materiaal : - Materiaal : + buret + statief + bijhorende klem (voor buret) + kleine erlenmeyer - Reagentia : + te stellen NaOH-oplossing + H2C2O4 - oplossing rond de 0,05 M 5. Meetresultaten : Titratie num­mer aantal ml HCl uitgveloeid 1 22,9 ml 2 23,1 ml 3 23,0 ml 4 23,2 ml 5. Berekeningen : Reactie : H2C2O4 + NaOH ─── Na2C2O4 + H2O Gemiddeld heeft men 23,05 ml moeten toevoegen. Met de formule f1.V1.C1=f2.V2.C2 bekomt men een concentratie van NaOH gelijk aan : f1 = 2 f2 = 1 V1 = 23,05 ml (H2C2O4.2 H2O uit buret) V2 = 25 ml (NaOH) C1 = 0,0528 mol/l C2 = (dus) 0,0974 mol/l 6. Waarneminge + eigen bemerkingen bij de proef : Bij het toevoegen van de indicator fft aan NaOH kleurt deze rood (wat vrij normaal is). Het omslagpunt is gemakkelijk te vinden.
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org