O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

12-10-1992] Stellen van HCl met NaOH

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 12-10-1992] Stellen van HCl met NaOH; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Stellen van HCl met NaOH Van Belle Werner 12-10-'92 6 TTW 1. Doel : - Het controleren van de concentraties van NaOH en HCl ter vergelijking met de berekende concentraties. De NaOH - oplossing wordt als exact beschouwd. 2. Principe : In de buret bevindt zich het Natriumhydroxide (omdat bij de vorige titratie het NaOH eveneens in de buret was) In de erlenmeyer bevindt zich het HCl. 3. Materiaal : - Materiaal : + buret + statief + bijhorende klem (voor buret) + kleine erlenmeyer - Reagentia : + gestelde NaOH-oplossing + gestelde HCl-oplossing 4. Meetresultaten : Titratie num­mer aantal ml HCl uitgveloeid 1 26,0 ml 2 25,8 ml 3 25,8 ml 5. Berekeningen : Reactie : HCl + NaOH ─── H2O + NaCl Gemiddeld heeft men 25,9 ml NaOH moeten toevoegen. Met de formule V1.C1=V2.C2 bekomt men een concentratie van HCl gelijk aan : V1 = 25 ml (HCl) V2 = 25,9 ml (NaOH) C2 = 0,0984 mol/l C1 = (dus) 0,1020 mol/l De afwijking t.o.v de berekende HCl-concentratie bedraagt 2,06 %
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org