O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

19-10-1992] Bepalen van onbekende oplossingen

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 19-10-1992] Bepalen van onbekende oplossingen; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Bepalen van onbekende oplossingen Van Belle Werner 19-10-'92 6 TTW 1. Doel : - De concentratie van een aantal onbekende zuren en basen bepalen. 2. Principe : Bij de titratie van de zuren bevindt zich in de buret het natriumhydroxide en in de erlenmeyer het HCl. Bij de titratie van de basen net omgekeerd. De indicator is steeds fenolftaleïne. 3. Materiaal : - Materiaal : + buret + statief + bijhorende klem (voor buret) + kleine erlenmeyer - Reagentia : + gestelde NaOH-oplossing + gestelde HCl-oplossing + onbekende oplossingen 4. Meetresultaten : Onbeken­de titratie nr aantal ml uitgelo­pen gemiddel­de berekening con­cen­tra­tie Zuur 1 1 17,5 17,63 0,0694 2 17,7 3 17,7 Zuur 2 1 27,6 27,63 0,109 2 27,6 3 27,7 Zuur 3 1 33,6 33,27 0,131 2 33,1 3 33,1 Zuur 5 1 37,8 37,63 0,148 2 37,5 3 37,6 Zuur 6 1 22,5 22,63 0,0891 2 22,7 3 22,7 Base 11 1 19,0 18,80 0,0783 2 18,6 3 18,8 Base 12 1 27,9 28,10 0,117 2 28,2 3 28,2 Base 13 1 1 10,9 11,03 0,0443 2 11,1 3 11,1 Base 15 1 32,5 32,63 0,136 2 32,8 3 32,6 Licht Zuur 16 2 1 0,3 0,27 0,00117 2 0,2 3 0,3 1. Deze onbekende is getitreerd met een nieuwe HCl-oplossing (zie volgende blad) van 0,1005 M 2. Deze onbekende is getitreerd met een nieuwe NaOH-oplossing (zie 2 bladen verder) van 0,1083 M
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org