O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

26-10-1992] Maken nieuwe HCl oplossing

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 26-10-1992] Maken nieuwe HCl oplossing; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Maken nieuwe HCl-oplossing Van Belle Werner 26-10-'92 6 TTW 1. Doel : - Maken van een nieuwe HCl-oplossing met een concentratie rond de 0,1 M 2. Principe : De natriumhydroxide bevindt zich in de buret, HCl en fft in de erlenmeyer. 3. Materiaal : - Materiaal : + buret + statief + bijhorende klem (voor buret) + kleine erlenmeyer - Reagentia : + gestelde NaOH-oplossing + HCl-oplossing (nog niet gesteld) 4. Meetresultaten : Onbeken­de titratie nr aantal ml uitgelo­pen gemiddel­de berekening con­cen­tra­tie HCl 1 25,6 25,53 0,1005 2 25,2 3 25,8
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org