O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

16-11-1992] Bepalen Na2CO3 in handelssoda

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 16-11-1992] Bepalen Na2CO3 in handelssoda; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Bepalen Na2CO3 gehalte in handelssoda Van Belle Werner 16-11-'92 6 TTW 1. Doel : - Het gehalte aan natriumcarbonaat in handelssoda bepalen. 2. Principe : Men heeft een exact gekende hoeveelheid handelssoda. Deze hoeveelheid wordt in 250 ml gedestilleerd water opgelost. Men bekomt dan een oplossing van x mol natriumcarbonaat in 250 ml water. Deze oplossing titreert men en dan rekent men terug en kan men het percentage natriumcarbonaat bepalen. 3. Materiaal : - Materiaal : + buret + statief + bijhorende klem (voor buret) + kleine erlenmeyer - Reagentia : + gestelde HCl-oplossing + handelssoda 4. Werkwijze : - Weeg ongeveer 3,6 gram handelssoda af (exact gekende hoeveelheid) - los deze kwantitatief op in 250 ml water. - meng goed - titreer 3 x 25 ml porties met 0,1 N HCl (indikator methyl-oranje) 5. Meetresultaten & berekeningen + Massa van het weegflesje : 11,6695 g + Massa van het weegflesje + handelssoda : 15,4135 g ===> Massa handelssoda = 3,7440 g De 3 titraties : Num­mer Hoeveelheid 0,1 N HCl (ml) 1 28,6 2 29,0 3 28,9 ===> gemiddelde hoeveelheid 0,1 N HCl : 28,83 ml 1° Berekenen concentratie Na2CO3 reactie : Na2CO3 + 2 HCl ---> H2CO3 + 2 NaCl f1.V1.C1 (Na2CO3) = f2.V2.C2 (HCl) x = (1 . 28,83 ml . 0,1005 M) / (2 . 25 ml) x = 0,05795 M 2° Berekenen aantal mol in 250 ml 1000 ml bevat 0,05795 mol 250 ml bevat dus 0,01449 mol 3° Berekenen aantal gram dat dit monster bevatte : 0,01449 mol natriumcarbonaat is 0,01449 mol . 106 u = 1,5356 g natriumcarbonaat 4° Berekening zuiverheid v/h monster 1,5356 g / 3,7440 g = 0,4101 = 41 %
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org