O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

09-11-1992] Bepalen CH3COOH in geconcentreerd azijnzuur

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 09-11-1992] Bepalen CH3COOH in geconcentreerd azijnzuur; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Bepalen CH3COOH in gec. azijnzuur Van Belle Werner 9-11-'92 6 TTW 1. Doel : - Het gehalte azijnzuur in geconcentreerde azijn bepalen. 2. Principe : Men weegt een exacte gekende hoeveelheid geconcentreerde azijnzuur af en brengt deze kwantitatief over in een maatkolf van 250 ml. Men bepaalt de concentratie azijnzuur en rekent terug naar de oorspronkelijke oplossing. 3. Materiaal : - Materiaal : + buret + statief + bijhorende klem (voor buret) + kleine erlenmeyer - Reagentia : + gestelde NaOH-oplossing + gec.azijnzuur 4. Werkwijze : - Weeg een droog 50 ml flesje. - breng hierin ongeveer 2 ml azijnzuur (gec) - weeg de azijnzuur (gec) - los deze kwantitatief op in 250 ml - titreer 3 x 25 ml porties 5. Meetresultaten & berekeningen ===> Massa gec. azijnzuur = 2,3146 g De 3 titraties : Num­mer Hoeveelheid 0,1 N NaOH(ml) 1 31,3 2 31,4 3 31,4 ===> gemiddelde hoeveelheid 0,1 N NaOH : 31,4 ml 1° Berekenen concentratie azijnzuur V1.C1 (CH3COOH) = V2.C2 (NaOH) x = (31,4 ml . 0,1083 M) / 25 ml x = 0,1360 M 2° Berekenen aantal mol in 250 ml 1000 ml bevat 0,1360 mol 250 ml bevat dus 0,03401 mol 3° Berekenen aantal gram dat dit monster bevatte : 0,03401 mol azijnzuur is 0,03401 mol . 60 u = 2,0406 g azijnzuur 4° Berekening zuiverheid v/h monster 2,0406 g / 2,3416 g = 0,8715 = 87,15 %
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org