O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

09-11-1992] Bepalen H2SO4 in gec. zwavelzuur

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 09-11-1992] Bepalen H2SO4 in gec. zwavelzuur; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Bepalen H2SO4 in gec. zwavelzuur Van Belle Werner 9-11-'92 6 TTW 1. Doel : - Het gehalte zwavelzuur in geconcentreerd zwavelzuur bepalen. 2. Principe : Men weeg een exact gekende hoeveelheid zwavelzuur af, titreert deze en rekent terug (zoals in verslag A10,11 & 12) 3. Materiaal : - Materiaal : + buret + statief + bijhorende klem (voor buret) + kleine erlenmeyer - Reagentia : + gestelde NaOH-oplossing + geconcentreerd zwavelzuur 4. Werkwijze : - weeg een exact gekende hoeveelheid zwavelzuur (gec) af (± 2 g) - breng deze kwantitatief over in een maatkolf van 250 ml en leng aan. - titreer 3 x 10 ml porties met 0,1 N NaOH. 5. Meetresultaten & berekeningen ===> Massa gec. zwavelzuur = 3,3780 g De 3 titraties : Num­mer Hoeveelheid 0,1 N NaOH(ml) 1 21,1 2 21,3 3 21,0 ===> gemiddelde hoeveelheid 0,1 N NaOH : 21,1 ml 1° Berekenen concentratie zwavelzuur f1.V1.C1 (H2SO4) = f2.V2.C2 (NaOH) x = (21,1 ml . 0,1083 M) / (2 . 10 ml) x = 0,1143 M 2° Berekenen aantal mol in 250 ml 1000 ml bevat 0,1143 mol 250 ml bevat dus 0,02856 mol 3° Berekenen aantal gram dat dit monster bevatte : 0,02856 mol zwavelzuur is 0,02856 mol . 98 u = 2,7993 g zwavelzuur 4° Berekening zuiverheid v/h monster 2,7993 g / 3,3780 g = 0,8287 = 82,87 %
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org