O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

16-11-1992] Bepalen acetylsalicylzuur in asperine

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 16-11-1992] Bepalen acetylsalicylzuur in asperine; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Bepalen acetylsalicylzuur in asperine Van Belle Werner 16-11-'92 6 TTW 1. Doel : - Het gehalte acetylsalicylzuur in asperine bepalen. 2. Principe : Men weeg een exact gekende hoeveelheid aserine af, lost deze op, titreert deze en rekent terug (zoals in verslag A10, 11, 12 & 13) 3. Materiaal : - Materiaal : + buret + statief + bijhorende klem (voor buret) + kleine erlenmeyer - Reagentia : + gestelde NaOH-oplossing + asperine 4. Werkwijze : - weeg een exact gekende hoeveelheid asperine af (± 1 g) - los deze op in 50 ml water en verwarm even (bindmiddel) - titreer deze oplossing met NaOH 5. Meetresultaten & berekeningen ===> Massa asperine = 0,4724 g ===> Hoeveelheid 0,1083 N NaOH : 3,6 ml 1° Berekening aantal mol NaOH nodig voor neutralisatie : 1000 ml bevat 0,1083 mol NaOH 3,6 ml bevat dus 3,8988 . 10-4 mol NaOH 2° Berekening aantal g acetylsalicylzuur : 3,8988 . 10-4 mol . 180 u = 0,0702 g acetylsalicylzuur 3° Berekening percentage : 0,0702 g / 0,4724 g = 0,1486 = 14,86 %
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org