O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

16-11-1992] Bepaling normzuurtegraad melk

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 16-11-1992] Bepaling normzuurtegraad melk; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Bepaling °N op melk Van Belle Werner 16-11-'92 6 TTW 1. Doel : - De normzuurtegraad van melk bepalen. 2. Principe : Men maakt eerst een blanco, die een bepaalde kleur heeft. Dan titreert men de melk met NaOH totdat deze kleur bereikt wordt. Nadien rekent men deze terug naar °N en °D. 3. Materiaal : - Materiaal : + buret + statief + bijhorende klem (voor buret) + kleine erlenmeyer - Reagentia : + gestelde NaOH-oplossing + melk 4. Werkwijze : 1° Maken van de Blanco - Meng 2 ml 0,0005 % fuchsine met 38 ml alcohol 70 %. - pipetteer hieruit 0,5 ml en voeg het toe aan 10 ml melk. 2° Titratie v/d onbekende : - titreer 10 ml van de onbekende totdat de kleur overeenstemt met de blanco. Indicator = fenolftaleïne (0,5 ml) 5. Meetresultaten & berekeningen Ik heb gemiddeld 2,0 ml 0,1083 N NaOH getitreerd. Dit is hetzelfde als 2,17 ml 0,1 N NaOH titreren. Dit is dus 21,7 °N
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org