O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

23-11-1992] Bepaling %N in ammoniakale N-meststoffen

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 23-11-1992] Bepaling %N in ammoniakale N-meststoffen; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Bepaling %N in ammoniakale N-meststoffen Van Belle Werner 23-11-'92 6 TTW 1. Doel : - Het percentage ammoniak berekenen in ammoniakale meststoffen. 2. Principe : Men verwijdert de ammoniak uit deze meststoffen en laat deze reageren met een GEKENDE hoeveelheid HCl. Nadien titreert men de overgebleven HCl en rekent men terug tot aan de ammoniak. 3. Proefopstelling : 4. Materiaal : - Materiaal : + buret + statief + bijhorende klem (voor buret) + grote erlenmeyer + maatkolf + bunzenbrander + liebigkoeler + driepikkel - Reagentia : + gestelde NaOH-oplossing + gestelde NaOH-oplossing + ammoniumchloride + koelwater + gedestilleerd water 5. Werkwijze : - stel een destillatie op. - het destillaat en de vrijkomende gassen moeten uitkomen in 100 ml HCl. - in de destileerkolf komt 50 ml van de opgeloste meststof. (deze wordt gemaakt door 1,5 gram ammoniumchloride aan te lengen tot 250 ml) - Als alles klaar is wordt er bij de ammoniumchloride een geconcentreerde NaOH-oplossing toegevoegd. - als alle ammoniak overgedestilleerd is wordt dit mengsel van NH4Cl en HCl getitreerd met NaOH 0,1 N. 6. Meetresultaten & berekeningen : - massa weegflesje : 11,6565 g - massa weegflesje + NH4Cl : 13,0959 g ===> massa ammoniumchloride : 1,4394 g als dit aangelengt wordt tot 250 ml dan bedraagt de massa ammoniumchloride per 50 ml 0,28788 g ===> aantal ml NaOH uitgevloeid : 49,6 ml 1° theoretisch % N : 1 mol NH4Cl = 53,5 g 1 mol N = 14 g massaprocent = 26,17 % 2° Praktisch % N : 1. aantal mol HCl dat overgebleven was = 49,6 ml . 0,1083 M = 5,3717 mval 2. hoeveel mol HCl was er oorspronkelijk = 100 ml . 0,1005 M = 10,05 mval 3. hoeveel is er dus weggereageerd door NH3 = 10,05 mval - 5,3717 mval = 4,6783 mval 4. deze stofhoeveelheid is hetzelfde voor N. Het aantal gram N bedraagt dan = 4,6783 mval . 14 u = 0,065496 g 5. Het percentage t.o.v de oorspronkelijke massa : = 0,065496 / 0,28788 = 22,75 % Deze kleine fout is te wijten aan het feit dat tijdens de proef de verbinding tussen de kolf en de liebigkoeler eens is losgeraakt.
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org