O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

16-11-1992] Bepaling hardheid water

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 16-11-1992] Bepaling hardheid water; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Bepaling hardheid water Van Belle Werner 16-11-'92 6 TTW 1. Doel : - De hardheid van water bepalen. 2. Principe : In water bevinden zich Ca2+ en Mg2+ ionen. Door een overmaat natriumhydroxide en natriumcarbonaat toe te voegen zullen deze ionen neerslaan. Men voegt een overmaat hiervan toe. Een deel reageert en de overschot wordt bepaald door de titratie. Nu kan men terugrekenen naar de oorspronkelijke hardheid. 3. Materiaal : - Materiaal : + buret + statief + bijhorende klem (voor buret) + grote erlenmeyer + maatkolf + bunzenbrander + filtreerpapier & trechter + driepikkel - Reagentia : + gestelde HCl-oplossing + kraantjeswater 5. Werkwijze : - breng 100 ml water in een grote erlenmeyer en titreer deze met 0,1 N HCl (indicator = Methyloranje) - Kook deze oplossing nu even. - Voeg 25 ml van een NaOH/Na2CO3 - oplossing toe en filtreer de oplossing. - titreer het filtraat met HCl. 6. Meetresultaten & berekeningen : a = 7,7 ml 0,1005 M HCl = 7,7385 ml 0,1 M HCl b = ml 0, M HCl = ml 0,1 M HCl 2c = 35,6 ml 0,1005 M HCl = 35,778 ml 0,1 M HCl 1° de totale hoeveelheid Ca++ en Mg++ is : De tijdelijke hardheid bedraagt 7,7385 ml . 2,8 = 21,67 °D.H. 7,7385 ml . 5 = 38,69 °F.H. De totale hardheid bedraagt b - 2c = ml ml . 2,8 = °D.H. ml . 5 = °F.H.
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org