O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

16-11-1992] Bepalen zuurtegraad H3PO4

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 16-11-1992] Bepalen zuurtegraad H3PO4; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Bepalen zuurtegraad H3PO4 Van Belle Werner 16-11-'92 6 TTW 1. Doel : - De concentratie H3PO4 bepalen. 2. Principe : Dit is een eenvoudige, alledaagse titratie met het enige verschil dat men DRIE omslagpunten heeft. 3. Materiaal : - Materiaal : + buret + statief + bijhorende klem (voor buret) + kleine erlenmeyer - Reagentia : + gestelde NaOH-oplossing + fosforzuur 4. Werkwijze : - zoek 2 g fosforzuur bijeen en doe deze in een weegflesje, bepaal de massa. - breng kwantitatief over in 250 ml maatkolf. - titreer een 3x25 ml porties. (indicator : thymolftaleïne) 5. Meetresultaten & berekeningen massa H3PO4 : 14,9368 g - 11,6717 g = 3,2651 g De drie titraties leverden 48,4; 48,8 en 48,1 ml op. Gemiddeld is dit dus : 48,4 ml 0,1083 N NaOH. Omgerekend naar 0,1 N NaOH geeft dit : 52,42 ml Er is 52,42 ml uitgevloeid, dit is dus 0,2569 g H3PO4. Aangezien het 25 ml - porties waren bevat elke portie 0,32651 g H3PO4. Het percentage bedraagt dus 0,2569/0,32651 = 78,68 %
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org