O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

04-12-1993] Eigenschappen van alkanonen

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 04-12-1993] Eigenschappen van alkanonen; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Eigenschappen van alkanonen Van Belle Werner 04-12-'93 6 TTW 1. Doel : - de geziene eigenschappen van alkanonen eens testen. 2. Principe : a: Proef 1 : De jodoformreactie : Men laat jodium reageren met het alkanon zodat er jodoform ontstaat. De totale reactie is : CH3-C + 3 I2 + 4 KOH ─── CHI3 + CH3-COOK + 3 KI + 3 H2O b: Proef 2 : De waterstofsulfietreactie : NaHSO3 zal adderen aan aceton om het additieprodukt te vormen : CH3 OH C CH3 SO2ONa Dit produkt is een wit, filtreerbaar neerslag (anders is het niet filtreerbaar). Bijgevolg is deze reactie bruikbaar om alkanonen te zuiveren. 3. Materiaal : - Materiaal : + reageerbuizen - Reagentia : + kaliumcarbonaat + aceton + jodium + natriumwaterstofsulfiet + azijnzuur + zwavelzuur + salicylaldehyde + para nitrofenylhydrazine + natriumnitroprusside 4. Werkwijze : a: Proef 1 : De jodoformreactie : - In een proefbuis brengt men 10 ml water, 1.5 gram kaliumcarbonaat en 2.5 ml aceton. - verwarm zacht in een warmwaterbad tot de themometer 90 graden aanwijst. - voeg nu langzaam 2 gram jodium toe. - schud regelmatig - normaal ontstaat er een kristallijn neerslag van jodoform. - laat afkoelen en filtreer b: Proef 2 : De waterstofsulfietreactie : - doe in een reageerbuis 3 ml aceton en voeg hieraan 3 ml geconcentreerd natriumwaterstofsulfiet toe. - schud goed. c: De kleurreactie van Taufel en Thaler. - neem 4 ml aceton. - voeg 0,4 ml zuiver salicylaldehyd en 3 ml zwavelzuur. - schud goed. d: Proef 4 : Kleurreactie met natriumnitroprusside : - Doe 2 ml aceton in een proefbuis. - voeg hieraan 6 druppels vers bereidde natriumprussideoplossing toe. - maak met NaOH alkalisch - zuur aan met azijnzuur. 5. Waarnemingen a: Proef 1 :De jodoformreactie : De jodium lost ZEER MOEILIJK op en heeft een verschrikkelijke reuk. Ik persoonlijk heb zelf alle jodium niet opgelost gekregen. Er waren bijgevolg dus ook geen kristallen waar te nemen. Hetgeen wat sommige bekwamen zag er als een fijn naaldwerk uit onder de microscoop. NOOT : Het jodium sublimeert aan de lucht en vorm bruine dampen. b: Proef 2 : de waterstofsulfietreactie : Deze proef is in vergelijking met de vorige goed gegaan. Na het toevoegen van het natriumwaterstofsulfiet werd de reageerbuis lekker warm, maar ik bekwam GEEN neerslag. Het is duidelijk dat er wel een reactie heeft plaatsgevonden. Ik veronderstel dat het additieprodukt onmiddellijk opgelost is in het water. (Realistisch ???) c: Proef 3 : de kleurreactie van Taufel en Thaler : Tijdens het toevoegen van het zwavelzuur wordt de reageerbuis (althans de inhoud) geel, oranje en nadien rood. Het is ook zeer opvallend hoe de temperatuur stijgt tijdens het toevoegen van het zwavelzuur. Zelf zodanig dat de inhoud van de reageerbuis zachtjes kookt. d: Proef 4 : kleurreactie met natriumnitroprusside : Als men het natriumhydroxide toevoegt valt er mij niets speciaals op, wel dat de vloeistof rood wordt. Na het toevoegen van azijnzuur is er een kleine, maar duidelijke kleurvariatie. Het oranje-rood gaat over naar wijnrood.
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org