O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

Bereiding van propanon

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; Bereiding van propanon; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Bereiding van propanon Van Belle Werner xx-xx-'xx 6 TTW 1. Doel : - Het bereiden van propanon. 2. Principe : CH3COO ─── CaCO3 + CH3-C-CH3 CH3COO 3. Materiaal : - Materiaal : + retortje + liebigkoeler + trecter - Reagentia : + calciumacetaat 4. Werkwijze : - In retort 10 g Ca(CH3COO)2 - verwarm voorzichtig, naiden sterker - vang de overgedestilleerde vloeistof op - verdun de vloeistof met weinig water - filtreer af door natte filter
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org