O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

11-01-1993] Bereiding aceetanilide

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 11-01-1993] Bereiding aceetanilide; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Bereiding aceetanilide Van Belle Werner 11-1-'93 6 TTW 1. Doel : - Bereiden van aceetanilide. 2. Principe : NH2 NH-CO-CH3 CH3-C-O-C-CH3 ─── 3. Materiaal : - Materiaal : + beker van 100 ml + erlenmeyers + proefbuis + trechter + grote proefbuis - Reagentia : + aniline + azijnzuuranhydride + ijs 4. Werkwijze : - Breng in een 100 ml beker 50 ml H2O en laat afkoelen in ijsbad. - Doe in proefbuis 1 ml aniline - laat hierbij 3,5 ml azijnzuuranhydride druppelen. - verwarm 3' in bunsenvlam, mag niet koken - in 100 ml erlenmeyer 30 ml van ijswater brengen. - Voeg heet reactiemengsel uit prfb. toe. - sluit erlenmeyer, schud krachtig ende stevig er op lettende dat de inhoud de pan niet uitswingt. - filtreer neerslag - was met ijskoud H2O - breng zoveel mogelijk residu over naar proefbuis. - voeg 20 ml H2O toe en verwarm (niet koken) - laten weer uitkristalliseren. - filtreer, droog en weeg af. 5. Waarnemingen - De proef verloopt zeer vlot, alles gebeurt zoals beschreven. - berekening rendement : + theoretisch te bekomen resultaat : massadichtheid aniline = 1,02 g/ml Aangezien men 1 ml heeft genomen had men 1,02 gram aniline. Dit komt overeen met 1,02 g/93 u = 0,011 mol aniline. Men zou dus ook 0,011 mol aceetanilide moeten bekomen. Dit komt overeen met 0,011 mol . 135 u = 1,485 gram aceetanilide. + praktische # horlogeglas + papier : 39,090 g # horlogeglas + papier + aceetanilide : 39,395 g ===> massa aceetanilide : 0,305 g + rendement = 20,5 %
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org