O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

11-01-1993] Bepaling hardheid water door middel van complex-titratie

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 11-01-1993] Bepaling hardheid water door middel van complex-titratie; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Bepalen hardheid water Van Belle Werner 11-01-'93 6 TTW 1. Doel : - Bepalen van de hardheid van water door middel van een compledxtitratie. 2. Principe : Ca2+ Ca2+ Erio T + EDTA ─── EDTA + Erio T Mg2+ Mg2+ 3. Materiaal : - Materiaal : + erlenmeyers + buret + pipetten + maatkolf 250 & 100 ml - Reagentia : + 6,75 g NH4Cl + 57 ml gec. NH4OH + 0,5 gram Eriochroomzwart T + 4,5 gram hydroxylamine-chloorhydraat + 100 ml alcohol 90 % + 1,0000 g CaCO3 + 25 ml 1 M HCl + 4 g dinatriumzout EDTA + 0,1 g MgCl2.6 H2O 4. Werkwijze : - Maak eerst de volgende oplossingen + bufferoplossing : 6,75 g NH4Cl + 57 ml gec. NH4OH mengen en aanlengen tot 100 ml. Meng goed. + Erio T : 0,5 gram eriochroomzwart T + 4,5 g hydroxylamine-chloorhydraat oplossen in 100 ml alcohol 90 %. + standaard Ca-oplossing : 1,0000 g CaCO3 (p.a.) afwegen en oplossen in een maatkolf van 1 liter met 25 ml HCl (1 M). Aanlengen. Mengen. + EDTA : 4 g dinatriumzout EDTA en 0,1 g MgCl2.6 H2O afwegen en samen oplossen in 570 tot 800 ml water. - Deel 1 : stellen van de EDTA + In erlenmeyer exact 25 ml standaard CaCO3 + voeg 1 ml buffer en 4 druppels indikator toe. + titreer met EDTA tot oplossing van wijnrood overgaat tot helder blauw. + titreer 3 x Waarnemingen : nr° ml 1 19,6 2 19,5 3 19,8 ===> gemiddeld : 19,63 ml - Deel 2 : Verdunnen van de EDTA oplossing Ik moet 197,1 ml aanlengen tot 250 ml. Berekening : Ik heb 0,9996 gram CaCO3 afgewogen. Ik heb dus iets te weinig EDTA laten toevloeien voor 1,0000 gram/l CaCO3. Om 1,0000 g/l CaCO3 te neutraliseren zou ik dus 19,71 ml nodig gehad hebben. Om nu de gewenste EDTA-concentratie te bekomen moet men 19,71 ml aanlengen tot 25 ml, of 197,1 ml aanlengen tot 250 ml. - Deel 3 : Bepalen van de onbekende hardheid : + in erlenmeyer exact 25 ml onbekende + 1 ml bufferoplossing toevoegen en wat indikator. + titreer met de gemaakte EDTA 3 x 5. Waarnemingen - De proef is goed verlopen. - Er zat helaas één menselijke fout in. In het maken van de juiste EDTA heb ik 197,1 ml aangelengd tot 250 ml (in het labo). Deze berekening is FOUT. Ik zou 196,4 ml moeten aangelengd hebben tot 250 ml. - Wegrekenen van deze missteek : (om het verschil tussen de drie EDTA's duidlijk te maken gebruik ik de volgende afspraken : ± EDTA = de grove EDTA oplossing. Opgelost in 570 to 800 ml H2O. F EDTA = de foute EDTA oplossing. In het labo dacht ik dat deze juist was. J EDTA = diegene die het zou moeten zijn.) In F EDTA zat 197,1 ml ± EDTA terwijl er eigenlijk 196,4 ml ± EDTA had moeten inzitten om J EDTA te bekomen. Er zit dus 197,1/196,4 = 1,00356 maal teveel ± EDTA in F EDTA. De hoeveelheid J EDTA die overeenkomt met x ml F EDTA is : J EDTA = F EDTA . 1,00356... - Nu dat is dan weggerekend. Dan nu de meetresultaten : nr° ml F EDTA ml J EDTA 1 16,0 16,1 2 15,8 15,9 ===> gemiddeld = 16,0 ml J EDTA - Berekening van de hardheid : totale hardheid in °F = 2 x 16 x 50 / 50 = 32
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org