O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

18-01-1993] Bereiding van ftaalimide

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 18-01-1993] Bereiding van ftaalimide; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Bereiding van ftaalimide Van Belle Werner 18-01-'93 6 TTW 1. Doel : - Bereiden van ftaalimide. 2. Principe : 3. Materiaal : - Materiaal : + langhalzige kolf van 250 ml + thermometer - Reagentia : + ftaalzuuranhydride + ureum 4. Werkwijze : - breng in de kolf 11,2 gram ftaalzuuranhydride en 2,5 gram ureum - warm op tot 130 °C - en staak dan de verhitting 5. Waarnemingen De stof smelt eerst en zwelt nadien op tot een poreuze, witte brij die moeilijk te verwijderen is.
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org