O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

Proeven op mierenzuur

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; Proeven op mierenzuur; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Proeven op mierenzuur Van Belle Werner xx-xx-'xx 6 TTW 1. Principe : a: Proef 1 : Oxidatie van methaanzuur door kaliumpermanganaat : 2 HCOOH + 2 KMnO4 ─── 2 HCOOK + 2 MnO2 (bruin) + H2O + 3/2 O2 CO2 + Ca(OH)2 ─── CaCO3 + H2O b: Proef 2 : ontleding van zilverformiaat - proef van Reinke : HCOOH + NH4OH ─── HCOONH4 + H2O HCOONH4 + AgNO3 ─── HCOOAg + NH4NO3 2 HCOOAg ─── 2 Ag + HCOOH + CO2 c: Proef 3 : Ontleding van kwik(II)formiaat (Serullas) HCOOH + NH4OH ─── HCOONH4 + H2O 2 HCOONH4 + Hg(NO3)2 ─── (HCOO)2Hg + 2 NH4NO3 (HCOO)2Hg ─── Hg + HCOOH + CO2 d: Proef 4 : ontleding van natriumformiaat : HCOONa ─── NaOH + CO bij hogere temperatuur : 2 HCOONa ─── Na2C2O4 + H2 2. Materiaal : - Materiaal : + reageerbuizen - Reagentia : + kaliumpermanganaatoplossing + kalkwater + zilvernitraatoplossing + ammoniakoplossing + kwik(II)oxide + NaOH-oplossing 4. Werkwijze : a: Proef 1 : Oxidatie van methaanzuur door kaliumpermanganaat : - in proefbuis zeer verdunde oplossing kaliumpermanganaat - + enkele druppels H2SO4 - + weinig HCOOH - verwarm zacht b: Proef 2 : ontleding van zilverformiaat - proef van Reinke : - in proefbuis een weinig mierenzuur - voeg ammoniakoplossing toe (tot neutraal) - + een weinig zilvernitraat - verwarm zacht c: Proef 3 : Ontleding van kwik(II)formiaat (Serullas) - in proefbuis weinig mierenzuur - + weinig HgO - filtreer de overmaat af - verwarm het filtraat zacht d: Proef 4 : ontleding van natriumformiaat : - in proefbuis een weinig mierenzuur. - neutraliseer met NaOH - damp in - vang de vrijkomende gassen op in reageerbuis - steek deze dan aan.
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org