O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

Proeven op azijnzuur

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; Proeven op azijnzuur; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Proeven op azijnzuur Van Belle Werner xx-xx-'xx 6 TTW 1. Principe : a: Proef 1 : Reactie met ijzer(III)chloride : CH3COOH + NaOH ─── CH3COONa + HOH CH3COONa + FeCl3 ─── (CH3COO)3Fe + 3 NaCl b: Proef 2 : reactie met kaliumpermanganaat : CH3COOH + KMnO4 geeft geen reactie, dit wordt gebruikt als identificatie voor azijnzuur & mierenzuur (bij deze laatste werkt deze proef wel) c: Proef 3 : zilveracetaatreactie : CH3-COONa + AgNO3 ─── NaNO3 + CH3COOAg (wit, kristallijn) d: Proef 4 : Bufferoplossing : CH3COOH + CH3COONa vormt een buffer waarbij de pH constant blijft na verdunning. 2. Materiaal : - Materiaal : + reageerbuizen - Reagentia : + ijzer(III)chloride + verdund KMnO4 + natriumacetaatoplossing + zwavelzuur + azijnzuur 4. Werkwijze : a: Proef 1 : Reactie met ijzer(III)chloride : - neutralliseer een azijnzuuroplossing met NaOH - voeg weinig FeCl3 toe. - verwarm b: Proef 2 : reactie met kaliumpermanganaat : - in prfbuis verdunde KMnO4 - oplossing - + 2 druppels H2SO4 - + CH3COOH - verwarm zacht c: Proef 3 : zilveracetaatreactie : - in prfbs een natriumacetaat-oplossing - + weinig AgNO3-oplossing d: Proef 4 : Bufferoplossing : - in prfbs een weinig CH3COOH - + weinig NaCH3COO - meet de pH - verdun 3 x - meet de pH
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org