O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

25-01-1993] Berieding van benzoezuur

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 25-01-1993] Berieding van benzoezuur; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Bereiding van benzoëzuur Van Belle Werner 25-01-'92 6 TTW 1. Principe : 2. Materiaal : - Materiaal : + tolueen + NaOH 10 % + Kaliumpermanganaat 5 % + zwavelzuur - Reagentia : + kolf 500 ml + liebigkoeler + trechter + filtreerpapier + universeelindikator + bunzenbrander + driepikkel 4. Werkwijze : - breng in de kolf van 500 ml 10 ml tolueen - nu 160 ml 5 % kaliumpermanganaat - en 10 ml NaOH - met reflux wordt gedurende één uur gekookt - op het einde van de reactie moet de overmaat ontkleurd worden met ethanol - filtreer het mangaandioxide - destilleer dit mengsel tot er 50 ml overblijft - zuur nu aan met zwavelzuur - laat afkoelen en zuig de kristallen af. - droog bij 80 ° en weeg af 5. Waarnemingen : - de reactie in de reflux verloopt zeer traag, na een uur was het tolueen nog maar weinig geoxideerd. Uiteindelijk hebben we de reactie dan toch mùaar gestopt en voortgegaan met de rest van de proef. - Het filtreren van het reeds ontstane mangaandioxide ging zeer vlot (buiten het feit dat het een smerig papje wordt) - het destilleren ging voor de wind (en zonder deze laatste). - Nadien hebben we nogmaal moeten affiltreren - het uitkristalliseren ging uitstekend en het affiltreren ook. - Dan komt nu het grootste probleem. De filter is in de droogstoof verast. 6. Meetresultaten : - theoretisch te bekomen : + massa tolueen : 10 ml tolueen = 9,0 gram tolueen of 0,09772 mol + te bekomen hoeveelheid benzoëzuur : 0,09772 mol * MM = 11,92 g - praktisch bekomen (op de verassing na) + massa horlogeglas + filter + benzoëzuur : 43,1 gram + massa benzoëzuur (wat er overblijft na de verassing) : 41,8 gram + massa benzoëzuur : 1,3 gram - rendement : 1,3 gram / 11,92 gram = 10 ,9 %
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org