O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

08-03-1993] Bereiding van adipinezuur

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 08-03-1993] Bereiding van adipinezuur; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Bereiding van adipinezuur Van Belle Werner 08-02-'92 6 TTW 1. Principe : 2. Materiaal : - Materiaal : + cyclohexanol + geconcentreerd salpeterzuur - Reagentia : + kolf 250 ml + thermometer 4. Werkwijze : - breng in de kolf een mengsel van 8 ml water en 22 ml geconcentreerd salpeterzuur - steek er een thermometer in - verwarm tot 80 graden C - laat ZEER VOORZICHTIG, ONDER DE ZUURKAST 8 ml cyclohexanol toevloeien. - Zorg tijdens het toevoegen dat de temperatuur tussen 85 en 90 graden celcius blijft. - Als alles toegevoegd is, damp de overgebleven NO2 uit op ± 90 °C. - giet het mengsel in een zeer kleine beker - filtreer en bereken rendement 5. Waarnemingen : - de reactie verloopt vlot, zelf iets te vlot om nog handelbaar te zijn. - Als al de cyclohexanol toegevoegd is wordt de kolf verwarmd om alle NO2 weg te dampen. Hierbij barst de kolf op een goed ogenblik (had het tijdens het toevoegen van het cyclohexanol gebeurt zou er vuur ontstaan zijn). - gelukkig heb ik hierbij niet te veel produkt verloren. - het kristalliseren gaat ook uitstekend, net zoals het afzuigen, het drogen en het wegen. 6. Meetresultaten : - theoretisch te bekomen : + massa cyclohexanol : 8 ml cyclohexanol = 7,6 gram = 0,07584 mol + te bekomen hoeveelheid adipinezuur : 0,07584 mol * MM = 10,77 g - praktisch bekomen + massa horlogeglas + filter + adipinezuur : 44,4 gram + massa horlogeglas + filter : 38,8 gram + massa adipinezuur : 5,6 gram - rendement : 5,6 gram / 10,77 gram = 52,0 %
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org