O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

08-03-1993] Titratie volgens Mohr

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 08-03-1993] Titratie volgens Mohr; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Titratie volgens Mohr Van Belle Werner 08-03-'93 6 TTW 1. Principe : Cl- + Ag+ ─── AgCl (wit) bij toevoeging van overmaat : CrO42- (toegevoegd als indikator) + 2 Ag+ ─── Ag2CrO4 (roodbruin) 2. Materiaal : - Materiaal : - Buret - Kaliumchloride-oplossing - Erlenmeyer - Reagentia : + zilvernitraatoplossing + kaliumchromaat 4. Werkwijze : - weeg zorgvuldig ongeveer 0,98 gram af (exact resultaat A) - breng kwantitatief over in een maatkolf van 0,5 liter en voeg gedestileerd water toe. - Doe in de erlenmeyer 25 ml van de kaliumchloride-oplossing. - voeg kaliumchromaat toe. - titreer met de gemaakt AgNO3 - oplossing. 5. Meetresultaten & berekeningen : - Maken van de zilvernitraat-oplossing : + massa weegfles : 11,5837 gram + massa weegfles + AgNO3 : 12,3799 gram + massa AgNO3 : 0,7963 gram + molariteit AgNO3 - oplossing : 0,7963 gram * 2 / 169,8731 u = 0,00938 M - Molariteit KCl-oplossing : 0,0101 M (1,5053 gram / l) - Titratie : nr ml 1 28,2 2 28,1 gem 28,2 - concentratie KCl-oplossing : V1.C1 = V2.C2 25 ml . x = 28,2 ml . 0,00938 M x = 0,0106 M - concentratie van AgNO3 - oplossing als KCl als juist wordt beschouwd : V1.C1 = V2.C2 25 ml . 0,0101 M = 28,2 ml . x x = 0,00895 M - Het gebeuren : + eerst vorming van troebel wit neerslag + bij E.P. : donkerbruin neerslag
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org