O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

08-03-1993] Titratie volgens Volhard

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 08-03-1993] Titratie volgens Volhard; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Titratie volgens Volhard Van Belle Werner 08-03-'93 6 TTW 1. Principe : Eerst voegt men een overmaat Ag+ toe, dan volgende reacties : Ag+ + SCN- ─── AgSCN (wit) Fe3+ + 3 SCN- ─── Fe(SCN)3 rode kleur, geen neerslag 2. Materiaal : - Materiaal & reagentia: + Buret + Ijzer(III)ammoniumaluin (Fe2(SO4)3.(NH4)2SO4.24 H2O + salpeterzuur (5 M) + 35 ml zilvernitraat oplossing + Erlenmeyer + nirtobenzeen 3. Werkwijze : - breng 25 ml in de erlenmeyer van de KCl-oplossing. - voeg toe : + 5 ml 5 M HNO3 + 35 ml AgNO3 0,01 M + 3 ml nitrobenzeen + 1 ml indikator Fe(III)aluin - titreer met NH4SCN tot rood 4. Meetresultaten & berekeningen : - Titratie : nr ml 1 5,6 2 5,8 gem 5,7 - aantal ml toegevoegd AgNO3-oplossing : 35 ml van een 0,00895 M oplossing komt overeen met 31,3 ml van een 0,01 M oplossing. - berekening : + toegevoegd AgNO3 - oplossing 0,01 M : 31,3 ml + toegevoegd NH4SCN : 5,7 ml + gereageerd AgNO3 0,01 M: 25,6 ml - [blanco] V1.C1 = V2.C2 25 ml . x = 25,6 ml . 0,01 M x = 0,0102 M - % fout : 1 - (0,0101 M / 0,0102 M) = 0,98 %
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org