O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

08-03-1993] Chloridebepalingen

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 08-03-1993] Chloridebepalingen; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Chloridebepalingen Van Belle Werner 08-03-'93 6 TTW 1. Principe : Volgens Mohr. 2. Materiaal : - Materiaal & reagentia: + Kaliumchromaat + onbekenden + Buret + Zilvernitraat oplossing + Erlenmeyer 3. Werkwijze : - breng 25 ml van de onbekende in de erlenmeyer. - voeg de indikator kaliumchromaat toe. - titreer met zilvernitraat. 4. Meetresultaten & berekeningen : a: leidingswater : - titratie : nr ml 1 4,0 2 4,1 gem 4,1 - concentratie : 0,00147 M b: zeewater : - verdunning : 25 ml aangelengd tot 500 ml en hiervan 10 ml getitreerd. - titratie : nr ml 1 25,7 2 25,9 gem 25,8 - concentratie van hetgene getitreerd werd (in erlenmeyer) : 0,023091 M - maar men heeft 20 keer verdund dus de concentratie van de onbekende bedraagt : 0,46182 M - uitdrukking in gram zout (NaCl)/liter : 27,02 gram NaCl/liter
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org