O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

01-03-1993] Gravimetrie

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 01-03-1993] Gravimetrie; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Gravimetrie Van Belle Werner 01-03-'93 6 TTW 1. Principe : Men veroorzaakt een neerslag dat kwantitatief kan afgewogen worden. Dit wil zeggen dat het neerslag bijna niet oplosbaar mag zijn en dat het neerslag voldoende zuiver is. Bovendien moet het ook nog goed filtreerbaar zijn. 2. Materiaal : - Materiaal & reagentia: + Waterstofchloride 4 M + Ammoniumchloride (5 g in 20 ml) + Ammonik 2 M + Ammoniumnitraat 1 % + porseleinen kroes met deksel + pijpenstelen driehoek + driepikkel + bunzenbrander + Erlenmeyers + glazen staafje + filtreerpapier (zwartband) + trechter + horlogeglas 3. Werkwijze : - weeg 1750 mg Fe2(SO4)3.(NH4)2SO4.24 H2O af - los kwantitatief op in een weinig water - voeg 12,5 ml HCl 4 M en 10 ml NH4Cl oplossing toe. - verdun met water tot ± 50 ml - verwarm toto 80 °C - voeg onder voorzichtig roeren 2 M NH4OH toe tot de oplossing basisch reageert - laat even kort koken - laat bezinken en decanteer - voeg toe in de beker : 25 ml NH4NO3 1% - roer en giet door de filter - neem filter en doe in kroes (goed tegen bodem) - verwarm stevig deze kroes. Zorg dat de vlam niet in de kroes slaat. Gebruik in zo'n geval het dekseltje. - plaats de kroes in de exsicator na voldoende afkoeling - weeg de kroes opnieuw. 4. Meetresultaten & berekeningen : - Theoretisch + molecuulmassa van ijzer(III)aluin : 963,9618 u + somaire atoommassa van 2 Fe's : 111,694 u + percentage Fe in ijzer(III)aluin : 11,587 % - Praktisch + massa lege kroes : 37,5666 g + massa gevulde kroes : 37,8563 g + massa rest : 0,2897 g + berekeningen : 0,699 * 100 * 0,2897 g / 1,750 g = 11,571 % - Rendement : 11,571 % / 11,587 % = 0,9986 % Fout : 0,0014 %
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org