O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

15-03-1993] Maken van KMnO4-oplossing

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 15-03-1993] Maken van KMnO4-oplossing; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Maken van KMnO4-oplossing Van Belle Werner 15-03-'93 6 TTW 1. Materiaal : - Materiaal & reagentia: + Kaliumpermanganaat + maatbeker + bruine fles + oxaalzuur + buret + pipet + erlenmeyer + 3 M H2SO4 + bunzenbrander + driepikkel 2. Werkwijze : - weeg ± 3,2 gram KMnO4 af. - Los op in 1 liter water - laat 10 minuten koken - wacht 1 week - filtreer - maak de gewenste oxaalzuuroplossing. (in 1 l 0,0500 mol) exact gekend ! - pipetteer van deze oplossing 25 ml in een erlenmeyer - voeg 10 ml 3 M H2SO4 toe - verwarm tot 80 °C - Titreer met KMnO4 en zorg ervoor dat de temperatuur niet daalt beneden 55°C. - herhaal deze titratie 2 à 3 maal. 3. Meetresultaten & berekeneningen : - titratie ml 1 22,2 2 22,1 gem 22,2 - concentratie oxaalzuuroplossing : + massa weegfles : 11,6298 g + massa weegfles + oxaalzuur : 13,1117 g + massa oxaalzuur : 1,4819 g = 0,01176 mol + [H2C2O4.H2O] = 0,0470 M - concentratie KMnO4-oplossing : f1 . v1 . c1 = f2 . v2 .c2 5 . 22,2 ml . x = 2 . 25 ml . 0,0470 M x = 0,0212 M
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org