O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

29-03-1993] Jodometrische sulfietbepaling

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 29-03-1993] Jodometrische sulfietbepaling; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Jodometrische sulfietbepaling Van Belle Werner 29-03-'93 6 TTW 1. Principe : Men voegt aan een gekende jodiumoplossing een onbekende hoeveelheid sulfiet toe. Deze sulfiet zal het jodium omzetten tot jodide en sulfaat : I2 + SO32- + H2O ─── 2 H+ + 2 I- + SO42- Nu bepaalt men de conentratie van het overgebleven jodium met thiosulfaat en rekent men terug. Om gemakkelijk kunnen terug te rekenen gebruikt men ook een blanco-oplossing, hoewel deze eigenlijk niet nodig is. 2. Materiaal : - Materiaal + buret + pipet 25 ml + erlenmeyer 250 ml - reagentia + thiosulfaatoplossing + jodiumoplossing + zetmeeloplossing + 2 M HCl 3. Werkwijze : Onderstaande moet 2 maal uitgevoerd worden, eenmaal als blanco en een andere keer als sulfietbepaling : - Pipetteer 50 ml I2 0,1 N oplossing in erlenmeyer - Indien het de sulfietbepaling is : Voeg 200 mg van het sulfiet toe. - Voeg 5 ml HCl 2 M toe - titreer met thiosulfaat tot geel - voeg indikator toe (zetmeel) - titreer verder 4. Meetresultaten & berekeneningen : - massa gebruikt thiosulfaat : 198 mg - aantal ml thiosulfaat bij blanco : V0 = 18,8 ml - aantal ml thiosulfaat bij sulfietbepaling : V = 8,1 ml - percentage sulfiet :
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org