O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

19-04-1993] Colorimetrie, spectrofotometrie

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 19-04-1993] Colorimetrie, spectrofotometrie; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Colorimetrie, spectrofotometrie Van Belle Werner 19-04-'93 6 TTW 1. Principe : Aan de hand van de kleurconcentratie en een aantal onbekende oplossingen kan men de concentratie van een onbekende concentratie bepalen. Deze ijk-oplossingen moeten zeer nauwkeurig gemaakt worden, dan wordt het apparaaat ingesteld, en kan men de 5 of 6 ijkoplossingen hierop onderzoeken. De bekomen resultaten worden in een grafiek gezet en zullen nadien zorgen voor een aflezeing van de onbekende. 2. Materiaal : - Materiaal + Colorimeter + 6 maatkolven van 50 ml + pipetten - reagentia + sulfanilzuur + α - naftylamine + natriumacetaat + azijnzuur + stamoplossing + HCl + NaNO2 3. Werkwijze : - maak eerst de onderstaande oplossingen : + 0,4 g sulfanilzuur in 100 ml HCl 0,05 M + 0,4 g α- naftylamine in 100 ml HCl 0,1 M + natriumacetaat 50 ml 3 M + stamoplossing van natriumnitriet : 0,1 g NaNO2 per liter. - maken van de ijk-vloeistoffen : + Gij zult 6 maatkolven (niet meer, niet minder, 6 zal het zijn, 5 is verboden indien 6 daarop niet zou volgen, 7 is taboe en 8 is heiligschennis) grondig uitkuisen en NUMMEREN. + Doe in maatkolf # 1 : 1 ml stamoplossing # 2 : 0,8 ml stamoplossing # 3 : 0,6 ml stamoplossing # 4 : 0,4 ml stamoplossing # 5 : 0,2 ml stamoplossing # 6 : 0 ml stamoplossing + voeg bij alle 6, 10 ml sulfanilzuur. Laat 3-4 minuten reageren + voeg nu bij alle 6 achtereenvolgens de volgende oplossingen : # 10 ml α-naftylamine # 3 ml natriumacetaat # 20 ml azijnzuur + Leng alle zes aan tot 50 ml met H2O + Laat 10 minuten rusten. - Meten : + Filter : 520 nm + Meet de 6 kleuretjes + zet in grafiek 4. Meetresultaten & berekeneningen : Zie volgend blad.
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org