O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

03-05-1993] pH-meter

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 03-05-1993] pH-meter; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Viscositeitsbepaling Van Belle Werner 03-05-'93 6 TTW 1. Principe : H+ en OH- ionen zijn 'snelle' ionen, andere ionen zijn traag. Deze snelheid bepaalt het elektrisch geleidingsvermogen. Als men dus de weerstand van een vloeistof meet kan men daaruit de pH bepalen... 2. Materiaal : - Materiaal + Ph-Meter + Buret + Maatkolven + Pipet 25 ml + Maatbeker + Sonde voor pH-meter + recorder + roerder - Reagentia + HCl 0,001 M & 0,01 M + NaOH 0,001 M & 0,01 M + NH4OH 0,01 M + NH4Cl 0,001 M + CH3COONa 0,01 M + Na2CO3 0,05 M + H3PO4 0,05 M + bufferoplossingen in zuur & basisch gebied 3. Werkwijze : - Calibreer de pH-meter op basis van de bufferoplossingen - Meet de pH van de volgende oplossingen : + HCl 0,001 M + NaOH 0,001 M + NH4OH 0,01 M + NH4Cl 0,001 M + CH3COONa 0,01 M - Titreer 25 ml HCL 0,01 M met 0,01 M NaOH in een maatbeker - voeg een roerder toe - Steek de sonde in de maatbeker en zorg dat deze het glas NIET raakt maar wel volledig in de vloeistof gedompeld is. - Sluit de recorder aan. Stel het nulpunt in. - Laat de NaOH traag toevloeien en laat de recorder traag registreren. - Doe hetzelfde voor een titratie van 25 ml 0,05 M Na2CO3 met 0,1 M HCl. - Doe hetzelfde voor een titratie van 25 ml 0,05 M H3PO4 met 0,1 M NaOH. 4. Meetresultaten & berekeneningen : Ph-metingen : Stof Berekend Gemeten Bereken­de afwij­king van 7 Abs. Fout (gemeten - bere­kend) Rel. Fout (Abs. fout / Afwij­king) HCl 0,001 M 3 3,21 4 0,21 5,3 % NaOH 0,001 M 11 9,91 4 1,09 27 % NH4OH 0,01 M 10,63 10,12 3,63 0,5076 14 % NH4Cl 0,001 M 6,127 7,10 0,873 0,973 111 % NaAc 0,01 M 8,37 6,61 1,3 1,76 135 % Berekend : De kB & kZ constanten zijn overal 1,8 . 10-5. Berekende afwijking van 7 : Deze moet worden berekend omdat de relatieve fout steeds ten opzichte van het nulpunt is. Bij pH - metingen is het nulpunt het punt 7. Daarom zal de afstand berekend worden van de meting tot het nulpunt. Titraties : Zie volgende bladen...
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org