O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

19-04-1994] Colorimetrie, spectrofotometrie, deel 2

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 19-04-1994] Colorimetrie, spectrofotometrie, deel 2; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Colorimetrie, spectrofotometrie Van Belle Werner 19-04-'93 6 TTW 1. Principe : Zie verslag 37. Maken van de gekleurde verbinding : Men oxideert Ni2+ tot Ni3+ met Broom. Deze Ni3+ laat men een complex vormen met dimethylglyoxime, in licht basisch milieu. 2. Materiaal : - Materiaal + Colorimeter + 6 maatkolven van 100 ml + pipetten - reagentia + broom + water + dimethylglyoxime + Nikkelnitraat 3. Werkwijze : - maak eerst een 100 ppm Ni2+ oplossing. + weeg 0,155 g Ni(NO3)2.6 H2O af. + leng aan tot 0,1238 g - maken van de ijk-vloeistoffen : + Gij zult 5 bekertjes en 5 maatkolven (niet meer, niet minder, 5 zal het zijn, 4 is verboden indien daarop 5 niet zou volgen, 6 is taboe en 7 is heiligschenĀ­nis) grondig uitkuisen en NUMMEREN. + Doe in beker # 1 : 5 ml gedestilleerd H2O # 2 : 1 ml 100 ppm Ni2+ # 3 : 2 ml 100 ppm Ni2+ # 4 : 5 ml 100 ppm Ni2+ # 5 : 10 ml 100 ppm Ni2+ + voeg bij alle 5, 10 ml gedestilleerd water. + voeg nu bij alle 5, 1 ml broomwater toe. Onder de zuurkast werken. + laat de 5 oplossingen nu zachtjes koken en laat dan weer afkoelen tot kamertempeĀ­ratuur. + Voeg aan alle 5, 2 ml geconcentreerd NH4OH toe. + En dan nu bij all 5, 1 ml 1 % dimethylglyoxime-oplossing + Breng nu de inhoud van deze maatbekertjes over in kolfjes van 100 ml en leng aan tot de maatstreep met A.D. - Meten : + Filter : 440 nm + Meet de 5 kleurtjes + zet in grafiek 4. Meetresultaten & berekeneningen : Nummer Logaritmisch % 1 0,055 87,4 2 0,091 80,2 3 0,132 73,2 4 0,186 65,0 5 0,250 55,3 5. Eigen opmerking De olossingen 4 en 5 waren geen oplossingen. Er vormde zich een neerslag. We hebben ze dan toch gemeten door goed te schudden met de kolven en dan te meten.
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org