O n l i n e     P u b l i c a t i o n C h e m i s t r y Laboratory Reports
6TTW

15-05-1993] Geleidsbaarheidmetingen

Werner Van Belle; Don Bosco Halle; 1992-1993 e-mail: werner@yellowcouch.org

Abstract:  This file contains a scanned copy of an educational lab-experiment..

Refering: Wvb93] Werner Van Belle; 15-05-1993] Geleidsbaarheidmetingen; Don Bosco Halle, Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Papers/lab93/; 1992-1993; e-mail: werner@yellowcouch.org

Download: pdf

Searchterms for Google and alikes -
Geleidbaarheidsmetingen Van Belle Werner 15-05-'93 6 TTW 1. Principe : De geleidbaarheid is afhankelijk van het aantal ionen aanweizig tussen de platen, de aard van de ionen (de ioçnenbeweegelijkheid) en de temperatuur. De OH- en H+ ionen hebben een zeer grote beweeglijkheid (lees geleidbaarheid). Men zal snel titreren om zo een constante temperatuur te hebben. Men mag niet te veel toevoegen (dus met microburet) omdat men anders te veel verdunt. 2. Materiaal : - Materiaal + conductometer + sonde + micro buret + pipetten + maatkolven - reagentia + KCl + NaOH + CH3COOH + H2O + HCl 3. Werkwijze : - maak eerst de volgende 5 oplossingen + KCl 1 M + KCl 0,1 M + KCl 0,01 M + KCl 0,001 M + KCl 0,0001 M - meet de geleidbaarheid van elk van deze oplossingen. - Maak een HCl oplossing van 0,01 M - Maak een NaOH oplossing van 0,1 M - Maak een CH3COOH oplossing van 0,01 M - titreer 50 ml HCl met Natriumhydroxide. - titreer Azijnzuur met Natriumhydroxide. 4. Meetresultaten & berekeneningen : a) metingen KCl Stof specifieke geleid­baarheid equivalente ge­leidbaarheid 1 M KCl 33,5 mS/m 0,0335 0,1 M KCl 3,83 mS/m 0,0383 0,01 M KCl 420 S/m 0,042 0,001 M KCl 58,6 S/m 0,0586 0,0001 M KCl 16,94 S/m 0,1694 b) Titratie van Hcl met NaOH Aantal ml toegevoegd Geleidbaarheid (microS/m) 1 955 2 730 3 495 4 326 5 405 6 531 7 654 8 774 9 889 10 1002 S c) CH3COOH met NaOH Aantal ml toegevoegd Geleidbaarheid 0 50,0 1 72,6 2 118,5 3 179,3 4 232 5 315 6 451 7 575 8 699 9 820 10 933 12 1147 14 1350 16 1539 18 1715 20 1877 22 2,04 mS/m 24 2,19 mS/m 26 2,32 mS/m 28 2,45 mS/m 30 2,58 mS/m
http://werner.yellowcouch.org/
mailto:werner@yellowcouch.org