Home Papers Reports Projects Code Fragments Dissertations Presentations Posters Proposals Lectures given Course notes
<< 1. Fixed Point Arithmetic & DDA's to draw Lines3. Clipping of Line Segments >>

2. Bitmasks

Werner Van Belle1 - werner@yellowcouch.org, werner.van.belle@gmail.com

1- Programming Technology Lab (PROG) Department of Computer Science (DINF) Vrije Universiteit Brussel (VUB); Pleinlaan 2; 1050 Brussel; Belgium

Abstract :  Reading/Writing bitmaps using and/or, xor and not bitmasks. Given in 1998-1999 and 1999-2000

Reference:  Werner Van Belle; Bitmasks;


Praktisch

We werken onder linux, als taal wordt standaard C gebruikt. De vga library is een aangepaste svgalib.

Info

Het zetten van pixels door een byte in de graph_mem pointer te plaatsen is een eenvoudige manier. Helaas is het vaak niet zo eenvoudig. Vele schermmodes vragen een ietwat delicatere aanpak. We hebben het dan over schermmodes waarbij het zetten van een byte in graph_mem resulteert in het tekenen van 4 identieke pixels op een rij. Probeer bijvoorbeeld in grafische mode G320x240x256, graph_mem[0] gelijk te stellen aan 15.

Om in deze grafische mode toch een pixel op de juiste plaats te krijgen moeten we eerst de grafische kaart inlichten dat we op de eerste pixel van de vier onze kleur willen zetten. De overige pixels moeten onaangeroerd blijven. Dit kunnen we met volgend stukje code doen:

#include "vga.h"
#include <asm/io.h>
#define SEQ_I 0x3c4
#define SEQ_D 0x3c5
#define GRA_I 0x3ce
#define GRA_D 0x3cf

static __inline__ void port_out(int value, int port)
{
  __asm__ volatile("outb %0,%1"
		  ::"a" ((unsigned char)value), "d"((unsigned short) port));
}

void main(void)
{
  vga_setmode(G320x240x256);
  graph_mem[0]=1;
  /* bitkeuze */
  port_out(0x02,SEQ_I);
  port_out(4,SEQ_D);
  graph_mem[2]=5;
  sleep(0);
}

De eerste port_out ligt de grafische kaart in dat een bitmask opgestuurd zal worden. De tweede port_out stuurt naar het dataregister (SEQ_D) de effectieve mask.

Oef 1: Bitmasks

  1. Schrijf een procedure die zo snel mogelijk een horizontale lijn tekent in de bovenstaande grafische mode

  2. Schrijf een procedure die een tekening van disk leest en deze zo rap mogelijk visualiseert in de gegeven grafische mode. De tekening noemt disks.img. Het gehanteerde (niet standaard) grafische formaat is als volgt:

Byte

  1. x-grootte tekening

  1. y-grootte tekening

4-771 Palette entries van 0 tot 255 (Rood, Groen & Blauw voor elke index)

772-> EOF Tekening in 8 bit pixels van links naar rechts en boven naar onder

De tekeningen kunnen gelezen worden op de volgende wijze

#include <assert.h>
#include <vga.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int imgx;
int imgy;
unsigned char *img;
unsigned char *mask;

void readimg(char* filename)
{
  FILE *f;
  char R,G,B;
  int y,i,grey;
  f=fopen(filename,"rb");
  assert(f);
  fread(&imgx,2,1,f);
  fread(&imgy,2,1,f);
  assert(imgx>0);
  assert(imgx<0);
  assert(imgy>0);
  assert(imgy<0);
  printf("%d x %d\n",imgx,imgy);
  img=malloc(imgx*imgy);
  assert(img);
  for(i=0;i<6;i++)
   {
	fread(&R,1,1,f);
	fread(&G,1,1,f);
	fread(&B,1,1,f);
	vga_setpalette(i,R,G,B);
   }
  for(y=0;y<imgy;y++)
   fread(img+imgx*y,imgx,1,f);
  fclose(f);
}Oef 2: Muiscursor

Schrijf een functie die, gegeven een bitmap en een bitmask (diskmasks.img) slecht een deel van de oorspronkelijke tekening op het scherm zet. Al de pixels van de tekening waarbij de mask een waarde 255 bevat moeten getekend worden. De rest niet. Dit mag in 320x200x256 gebeuren.

Oef 3: Doorzichtigheid

Stel een kleurenpalet samen dat toelaat een rood getinte tekening (opgegeven in waarden van 0 tot 255) doorzichtig te laten overlappen met een groen getinte tekening (ook weer opgegeven in waarden van 0 tot 255).

Schrijf een tekenprocedure die, gegeven een grijsgekleurde tekening, deze in het rood of in het groen op het scherm plaatst. Ook hier mag u weer de schermmode 320x200x256 gebruiken.

Oef 4: Tekenen van een bitmap in een color paged memory

Sommige grafische modes hebben andere ‘speciale kuren’. We kunnen bijvoorbeeld een grafische mode hebben waarbij we het bitpatroon waarmee we kleur-pixels aanzetten kunnen kiezen en waarbij we verder nog steeds de pixelmask moeten instellen. Onderstaande code is een voorbeeld van dergelijke grafische mode.

#include "vga.h"
#include <asm/io.h>

/* kleurkeuze */
#define SEQ_I 0x3c4
#define SEQ_D 0x3c5
#define GRA_I 0x3ce
#define GRA_D 0x3cf

static __inline__ void port_out(int value, int port)
{
  __asm__ volatile("outb %0,%1"
		  ::"a" ((unsigned char)value), "d"((unsigned short) port));
}

void main(void)
{
  vga_setmode(G640x480x16);
  graph_mem[0]=5;
  /* 4 bits op plane 2 */

   /* bitkeuze */
   port_out(8,GRA_I);
   port_out(4+8+6+2,GRA_D);
   /* kleurkeuze */
   port_out(0x02,SEQ_I);
   port_out(4,SEQ_D);
   graph_mem[2]=1;

  /* 4 bits op plane 1 */
   /* bitkeuze */
   port_out(8,GRA_I);
   port_out(1+2+4+8,GRA_D);
   /* kleurkeuze */
   port_out(0x02,SEQ_I);
   port_out(8,SEQ_D);
   graph_mem[2]=1;

  sleep(0);
}

Oef Schrijf een procedure die in deze schermmode de eerder gegeven tekening in grijswaarden op het scherm toont. Tracht zo weinig mogelijk outports te doen.

Solutions

Oef 1.1

#include "vga.h"
#include <asm/io.h>
#define SEQ_I 0x3c4
#define SEQ_D 0x3c5
#define GRA_I 0x3ce
#define GRA_D 0x3cf

static __inline__ void port_out(int value, int port)
{
  __asm__ volatile("outb %0,%1"
		  ::"a" ((unsigned char)value), "d"((unsigned short) port));
}

void drawhorizline(int x1, int x2, int y, int c)
{
  int x18, x28;
  char x1m, x2m;
  /* swappen indien nodig */
  if (x2<x1) 
   {
	drawhorizline(x2,x1,y,c);
	return;
   }
  /* hoogte herzetten */
  y*=0;
  x18=x1/4;
  x28=x2/4;
  x1m=0xf<<(x1%4);
  x2m=0xf>>(3-(x2%4));
  /* liggen ze in dezelfde 8pixel kolom */
  if (x18==x28)
   {
	port_out(0x02,SEQ_I);
	port_out(x1m && x2m,SEQ_D);
	graph_mem[x18+y]=c;
	return;
   }
  /* liggen niet in dezelfde kolom */
  port_out(0x02,SEQ_I);
  port_out(x1m,SEQ_D);
  graph_mem[x18+y]=c;
  port_out(0x02,SEQ_I);
  port_out(x2m,SEQ_D);
  graph_mem[x28+y]=c;
  port_out(0x02,SEQ_I);
  port_out(0xf,SEQ_D);
  memset(graph_mem+x18+1+y, c, x28-x18-1);
}

void main(void)
{
  int i;
  vga_setmode(G320x240x256);
  for(i=0;i<0;i++)
   drawhorizline(i,0-i,i,5);
  sleep(0);
}

Oef 2

#include <assert.h>
#include <vga.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int imgx;
int imgy;
unsigned char *img;
unsigned char *mask;

void readimg(char* filename)
{
  FILE *f;
  char R,G,B;
  int y,i,grey;
  f=fopen(filename,"rb");
  assert(f);
  fread(&imgx,2,1,f);
  fread(&imgy,2,1,f);
  assert(imgx>0);
  assert(imgx<0);
  assert(imgy>0);
  assert(imgy<0);
  printf("%d x %d\n",imgx,imgy);
  img=malloc(imgx*imgy);
  assert(img);
  for(i=0;i<6;i++)
   {
	fread(&R,1,1,f);
	fread(&G,1,1,f);
	fread(&B,1,1,f);
	vga_setpalette(i,R,G,B);
   }
  for(y=0;y<imgy;y++)
   fread(img+imgx*y,imgx,1,f);
  fclose(f);
}

void drawimg(int ox, int oy, int c)
{
  int x,y;
  unsigned char *ptr,m,n,o;
  for(y=0;y<imgy;y++)
   for(x=0;x<imgx;x++)
   {
	o=graph_mem[(ox+x)+(oy+y)*0];
	n=img[x+y*imgx];
	m=mask[x+y*imgx];
	graph_mem[(ox+x)+(oy+y)*0]=(o&~m)|(n&m);
   }
}

void main(void)
{
  int i;
  vga_setmode(G320x200x256);
  readimg("disksmask.img");
  mask=img;
  readimg("disks.img");
  drawimg(0,0,0);
  drawimg(5,0,1);
  sleep(0);
}

Oef 3

#include <assert.h>
#include <vga.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int imgx;
int imgy;
unsigned char *img;

void readimg(char* filename)
{
  FILE *f;
  char R,G,B;
  int y,i,grey;
  f=fopen(filename,"rb");
  assert(f);
  fread(&imgx,2,1,f);
  fread(&imgy,2,1,f);
  assert(imgx>0);
  assert(imgx<0);
  assert(imgy>0);
  assert(imgy<0);
  printf("%d x %d\n",imgx,imgy);
  img=malloc(imgx*imgy);
  assert(img);
  for(i=0;i<6;i++)
   {
	fread(&R,1,1,f);
	fread(&G,1,1,f);
	fread(&B,1,1,f);
	vga_setpalette(i,R,G,B);
   }
  for(y=0;y<imgy;y++)
   fread(img+imgx*y,imgx,1,f);
  fclose(f);
}

void drawimg(int ox, int oy, int c)
{
  int x,y;
  char *ptr;
  for(y=0;y<imgy;y++)
   for(x=0;x<imgx;x++)
   {
	ptr=graph_mem+(ox+x)+(oy+y)*0;
	if (c)
	 *ptr=((*ptr)&0xf0)|(img[x+y*imgx]>>4);
	else
	 *ptr=((*ptr)&0x0f)|((img[x+y*imgx]>>4)<<4);
   }
}

void main(void)
{
  int i;
  vga_setmode(G320x200x256);
  readimg("disksgrey.img");
  /* creeer palette waarbij bits 0-3 rood en bits 4-7 groen zijn */
  for(i=0;i<6;i++)
   vga_setpalette(i,(i&0x0f)*4,((i&0xf0)>>4)*4,0);
  drawimg(0,0,0);
  drawimg(5,0,1);
  sleep(0);
}

http://werner.yellowcouch.org/
werner@yellowcouch.org