Home Papers Reports Projects Code Fragments Dissertations Presentations Posters Proposals Lectures given Course notes

Course Notes Computer Science

Course Notes Structure of Computer Programs 1
1994 - Werner Van Belle

These notes belong to the course 'Structuur en interpretatie van computerprogammas' as given at the Computer science Department, Vrije universiteit Brussel in 1994. The excercies themselve were created by Serge Demeyer and Karel Driesen (I believe). Some of the solutions I present here could be better, others are incomplete. Anyway, The most interesting part about these excercise are the environment diagrams that presented the ideas of lexical and dynamic scoping very well. I believe these were based on the book 'Structure and Interpreation of Computer Programs' as written By Abelson & Sussmann.
Numerical Analysis
1995 - Werner Van Belle
These notes contain some of the excercies for numerical analysis, including splines

Physics

5TW
03-09-1991] Proef 1 - Volt En Ampere Meter
16-09-1991] Proef 2 - Metingen Met Volt En Ampere Meter #2
07-10-1991] Proef 3 - De Hydrostatische Balans
14-10-1991] Proef 4 - De Schuifmaat En De Schroefmaat
18-11-1991] Proef 5 - Het Laden Van Condensatoren
xx-xx-1991] Proef 7 - Het Ontladen Van Condensatoren
02-12-1991] Proef 8 - De Wet Van Ohm
20-01-1992] Proef 9 - Wet Van Pouillet
27-01-1992] Proef 10 - Metingen Met De Brug Van Wheatstone
10-02-1992] Proef 11 - Serie En Parallel Schakelingen Van Weerstanden
17-02-1992] Proef 12 - Gemengde Schakelingen Van Weerstanden
24-02-1992] Proef 13 - De Temperatuurs Coefficient
16-03-1992] Proef 14 - Meten Van Het Vermogen
23-031992] Proef 15 - De Wet Van Ohm Voor Een Volledig Gesloten Keten
27-04-1992] Proef 16 - De Oscilloskoop
11-05-1992] Proef 17 - Bepalen Van De Inwendige Weerstand Van Een Ampere Meter

Chemistry

5TW
13-09-1991] Analyse van een blanco van groep 2
19-09-1991] Analyse van een blanco van groep 2
26-09-1991] Analyse van een blanco van groep 2
04-10-1991] Analyse van een blanco van groep 2
17-10-1991] Analyse van een blanco van groep 2
16-01-1992] 06. Absorptie chromatografie
23-01-1992] 07. De destillatie
30-01-1992] 08. De gefractioneerde destillatie
06-02-1992] 09. De Stoomdestillatie
27-02-1992] 10. Bepalen van smeltpunten
12-03-1992] 11. Kristallisatie II
23-04-1992] 12. Extractie
07-05-1992] 13. Refractometrie
14-05-1992] 14. Dichtheidsbepalingen
26-05-1992] 15. Filtratie 06-02-1992] 09. De Stoomdestillatie

6TW
07-09-1992] Richtlijnen labowerk, verslag ...
07-09-1992] Proeven organische stoffen, alkanen, -enen, -ynen
07-09-1992] Bereiding ethylchloride + proeven alkanolen
14-09-1992] Bereiding Esters
21-09-1992] Balans + voorzorgen
21-09-1992] Glaswerk + ijken
28-09-1992] Maken van HCl en NaOH oplossing 0.1 M
28-09-1992] Maken van Na2CO3 0.05 M oplossing
28-09-1992] Stellen van HCl met Na2CO3 oplossing
12-10-1992] Maken H2C2O4 - Oxaalzuur 0.05 M oplossing
12-10-1992] Stellen van NaOH met H2C2O4-oplossing
12-10-1992] Stellen van HCl met NaOH
19-10-1992] Bepalen van onbekende oplossingen
26-10-1992] Maken nieuwe HCl oplossing
26-10-1992] Maken nieuwe NaOH oplossing
16-11-1992] Bepalen Na2CO3 in handelssoda
09-11-1992] Bepalen CH3COOH in geconcentreerd azijnzuur
09-11-1992] Bepalen CH3COOH in tafelazijn
09-11-1992] Bepalen H2SO4 in gec. zwavelzuur
16-11-1992] Bepalen acetylsalicylzuur in asperine
09-11-1992] Bepalen zuurtegraad van wijn
16-11-1992] Bepaling normzuurtegraad melk
23-11-1992] Bepaling %N in ammoniakale N-meststoffen
16-11-1992] Bepaling hardheid water
16-11-1992] Bepalen zuurtegraad H3PO4
11-12-1993] Eigenschappen van alkanalen
04-12-1993] Eigenschappen van alkanonen
Bereiding van diethylether
Bereiding van ethanal (aceetaldehyd)
Bereiding van propanon
Bereiding van methaanzuur
Bereiding ethaanzuur
11-01-1993] Bereiding aceetanilide
17-01-1993] Bereiding van methyloranje
11-01-1993] Bepaling hardheid water door middel van complex-titratie
18-01-1993] Bereiding van acetylsalicylzuur
18-01-1993] Bereiding van ftaalimide
Proeven op mierenzuur
Proeven op azijnzuur
25-01-1993] Berieding van benzoezuur
08-03-1993] Bereiding van adipinezuur
08-03-1993] Titratie volgens Mohr
08-03-1993] Titratie volgens Fajans
08-03-1993] Titratie volgens Volhard
08-03-1993] Chloridebepalingen
01-03-1993] Gravimetrie
15-03-1993] Maken van KMnO4-oplossing
15-03-1993] Fe2+ bepaling
15-03-1993] H2O2 bepaling
29-03-1993] Bepaling van hypochloriet met thiosulfaat
29-03-1993] Jodometrische sulfietbepaling
29-03-1993] Koperbepaling in een geldstuk
19-04-1993] Colorimetrie, spectrofotometrie
26-04-1993] Viscositeitsbepaling
03-05-1993] pH-meter
19-04-1994] Colorimetrie, spectrofotometrie, deel 2
15-05-1993] Geleidsbaarheidmetingen

Technical Drawings

4TW
26-10-1990] Punt, Lijnstuk En Driehoek
09-11-1990] Doorgang Van Een Lijnstuk Door Een Driehoek
15-11-1990] Shaduw Van Lijnstukken
23-11-1990] Slagschaduw Van Een Lijnstuk Onder 45 Graden
30-11-1990] Slagshaduw Van Driehoeken Op 45 Graden
18-11-1991] Snijlijn Door 2 Driehoeken
22-02-1991] Doorgang Van 2 Lijnstukken Door Een 3D Figuur
08-03-1991] Perspectief Met Twee Vluchtpunten
08-03-1991] Onregelmatig RuimteLichaam (SyntheseProef Pasen)
29-03-1991] Schaduw Van Lijnstukken In Een Vlak
19-04-1991] Schaduw Van Lijnstukken In Vlakken
26-04-1991] Slagshaduw Van Een Lijnstuk Met Schaduwpunten In Twee Niet Aaneenliggende Projectievlakken
03-05-1991] Schaduw Van Een Driehoek
17-05-1991] Ware Grootte Door Wentelen
31-05-1991] Ware Grootte Van Een Geplooide Vierhoek


http://werner.yellowcouch.org/
werner@yellowcouch.org