Home Papers Reports Projects Code Fragments Dissertations Presentations Posters Proposals Lectures given Course notes
<< 14. Behavioral Replication16. Examination Questions 1998-1999 >>

15. Various Cases of Peer-to-peer distributed systems

Werner Van Belle1 - werner@yellowcouch.org, werner.van.belle@gmail.com

1- Programming Technology Lab (PROG) Department of Computer Science (DINF) Vrije Universiteit Brussel (VUB); Pleinlaan 2; 1050 Brussel; Belgium

Abstract :  Looks into peer to peer filesharing and peer to peermessaging

Reference:  Werner Van Belle; Various Cases of Peer-to-peer distributed systems;


Peer 2 Peer File Sharing

We willen een file sharing community ontwerpen waarbinnen gebruikers wereldwijd access hebben aan mekaars files door deze te downloaden. Op het ogenblik 1 file op 2 (of meer) verschillende plaatsen tegelijk aanwezig is, moeten we in staat zijn het geheel in stukjes te downloaden van verschillende plaatsen tegelijk (eDonkey like).

  1. Bespreek hoe we in staat zijn files te globaal uniek te identificeren en terug te vinden.

  2. Bespreek hoe we de files van verschillende clients tegelijk downloaden.

  3. Bespreek alle belangrijke cases en teken deze uit. 

Peer 2 Peer Messaging

We willen een peer 2 peer messaging service ontwikkelen waarbij gebruikers een account met bijhorend nummer kunnen aanvragen op een centrale plaats en dit nummer kunnen gebruiken om elkaar messages te sturen indien beide partijen online zijn. (denk aan Icq)

U bent de ontwikkelaar van deze messaging service.

  1. Bespreek in detail het protocol

  2. Teken de belangrijkste cases uit


http://werner.yellowcouch.org/
werner@yellowcouch.org