Home Papers Reports Projects Code Fragments Dissertations Presentations Posters Proposals Lectures given Course notes
<< 2. SQL Puzzles4. Some Proofs in Relational Algebra >>

3. Relational Algebra & Tuple Calculus

Werner Van Belle1 - werner@yellowcouch.org, werner.van.belle@gmail.com

1- Programming Technology Lab (PROG) Department of Computer Science (DINF) Vrije Universiteit Brussel (VUB); Pleinlaan 2; 1050 Brussel; Belgium

Abstract :  Continues upon the previous excercises buit now using the relational algebra and tuple calculus

Reference:  Werner Van Belle; Relational Algebra & Tuple Calculus;


Relational Algebra

A. Hotels

De volgende relaties zijn gedefinieerd

Hotel (Hotel_no, Name, Address)

Room (Room_no, Hotel_no, Type, Price)

Booking (Hotel_no, Guest_no, Date_from, Date_to, Room_No)

Guest (Guest_no, Name, Address)

Hierbij bevat

Druk de onderstaande queries uit in de relationele algebra

 1. List alle hotels

 2. List alle single rooms met een prijs onder $20 per nacht

 3. List al de namen en addressen van al de gasten

 4. List al de prijzen en types van alle kamers in het ‘Grosvenor Hotel’

 5. List al de gasten die op het ogenblik in het ‘Grosvenor Hotel’ verblijven

 6. List al de details van al de kamers in het ‘Grosvenor Hotel’, inclusief de naam van de gast in de kamer, als de kamer bezet is

 7. List al de gast details (Guest_no, Name, Address) van al de gasten die verblijven in het ‘Grosvenor Hotel’

B. Function Calls

Gegeven de relaties:

Functies: (Functie, Module, Lijn)

Calls: (Caller, Callee)


De eerste bevat al de thunks die voorkomen in de pico source code. De tweede bevat al de mogelijke calls die een thunk doet naar andere thunks.

 1. List al de functies die direct bereikbaar zijn vanuit een gegeven functie fs

 2. List al de functies die na een stap bereikbaar zijn vanuit een gegeven functies fs

 3. List alle functies die na twee stappen bereikbaar zijn vanuit een gegeven functie fs

 4. List alle functies die na n stappen bereikbaar zijn vanuit een gegeven functie fs

 5. List alle functies die direct of indirect bereikbaar zijn vanuit een gegeven functie fs1

Tupel/Domein Calculus

a. Schrijf de tupel georienteerde calculus statements voor de bovenstaande expressies

b. Schrijf de domein gerichte calculus statements voor de bovenstaande expressies

1 Merk op dat hoewel deze reeks geschreven kan worden deze geen geldige expressie is omdat ze niet eindig is.


http://werner.yellowcouch.org/
werner@yellowcouch.org