Home Papers Reports Projects Code Fragments Dissertations Presentations Posters Proposals Lectures given Course notes

Advanced Signal Processing Techniques in BpmDj

Werner Van Belle1 - werner@yellowcouch.org, werner.van.belle@gmail.com

1- Yellowcouch;

Abstract :  Avanserte teknikker for lydsignalprosessering som kan vaere til stotte for moderne lydteknikere vil bli presentert. Teknikkene gir mulighet til a male lydfargen (basert pa psykoakustiske skalaer og PCA-analyse), ekkoegenskaper og sangens tempo (spenner fra halvautomatisk til helautomatisk sanntids tellere for slag/minutt) - som gir mulighet til a trekke ut informasjon om bade rytme og lydsammensetning. Lydteknikere kan finne dette nyttig for a trekke ut typisk lydmonstre fra sanger og sammenligne dem med hverandre. Visualiseringsteknikker for sangers "energilandskap" basert pa bolgeanalyser som kan brukes som et visuelt fingeravtrykk for hele sanger vol og bli presentert. Denne informasjonen kan lagres og ved hjelp av grupperingsteknikker automatisk generere spillelister. En demonstrasjon av Automatic Mix Generation vil ogsa bli gjennomfort.

Keywords
Reference:  Werner Van Belle; Advanced Signal Processing Techniques in BpmDj; Presented at the Insomnia Festival 2005; Norway; August 2005
FilesInsomniaAdvertisement.avi
http://werner.yellowcouch.org/
werner@yellowcouch.org