... communiceren.1
Een totaal andere aanpak wat betreft distributie is een shared memory. Dit zijn de zogenaamde JavaSpaces [2].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... endian2
Dit is de byte volgorde waarin een integer in het hardware geheugen wordt voorgesteld.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... model3
Het looping model is in feite geen perfecte migratie en leunt ook een tikje aan tegen `remote execution' omdat de agent gevraagd wordt zich te serialiseren. Langs de andere kant wordt het uiteen rafelen van de data mooi automatisch afgehandeld, zodat we dit toch nog als migratie kunnen beschouwen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...4
De volgorde van de bytes op een lager niveau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...5
In die zin dat de referentie naar een remote object doorgegeven kan worden aan elke methode aanroep (zowel lokaal als niet lokaal). Remote message passing gebeurt daarentegen door call by value en niet meer door de standaard call by reference.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...6
Dit is overigens zeer mooi geïmplenteerd door als return value van een sendAsyncMessage een FutureReply weer te geven.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...7
Ik ben er mij van bewust dat het misschien niet de bedoeling was dergelijke methode te gebruiken om security te implementeren, maar de mogelijkheid was het vermelden waard.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...8
Distributed Java Infosphere Network Node
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...type-informatie9
De klassesignatuur is het basistype van een object. Eventueel bovenliggende typeringen en interfaces zijn allen gebasseerd op de basistypering, zijnde de klassesignatuur.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... engines.10
Hiervoor moeten we wel de nodige meta data toevoegen aan de webpage waar de Djinn op verblijft met behulp van de META tag.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...11
Het CLASSPATH is de meest gruwelijke uitvinding op dit gebied
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... stub12
Zoals te zien is op de figuur zouden we in dit geval beter van `Pipes' spreken dan van `Stubs'.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...13
Zowel sourcerouting, hop by hop routing als stubs worden beschreven in [13]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... data.14
Eigenlijk is dit de omgekeerde wereld. Eerst willen we geen data gebruiken en willen we enkel met agents en processen werken die de bewerkingen op de data zelf uitvoeren. Maar nu beginnen we onmiddellijk met het schrijven van een actieve file om `data' te kunnen modelleren.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...{\sanserif cm:cp:em:ep:agentfield}15
cm staat voor creatiemachine, cp voor creatie-poort, em voor eigendom van machine, ep is de eigendompoort en agentfield is een zelf gekozen identifier
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...16
Over hoe deze integratie moet verlopen willen we niets zeggen, omdat dat een veel te complex domein is waarbinnen het afbakenen van grenzen nogal durft vastlopen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... mapping17
Dit wil zeggen, het vertalen van binnenkomende berichten naar method calls.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.