O n l i n e     P u b l i c a t i o n C o m p u t e r   S c i e n c e
Msc Dissertation http://werner.yellowcouch.org/Msc/online/index.html

Design and Implementation of an Open Mobile Multi-Agent Architecture

Werner Van Belle
Department Computer Science
Vrije Universiteit Brussel, Belgium
16 April 1997
e-mail: werner@yellowcouch.org

AbstractThesis submitted in fullfillment of the title 'master of Science, option computer science, 16 April 1997 -  Heden ten dage worden een aantal mobiele agent systemen ontworpen en geschreven aan verscheidene research labs. Deze agent systemen worden vaak nogal ad hoc benaderd, zonder grondige kennis van de aspecten die agents aanbelangen. Het blijkt dat een belangrijk onderdeel van deze systemen bestaat uit location control, ofwel het bepalen waar een agent zich op een bepaald moment bevindt. In deze thesis zullen we een mogelijk efficiënt antwoord aanreiken.

Refering: Wvb97] Werner Van Belle; Design and Implementation of an open mobile multi-agent system; Department Computer Science, Free University Brussels; Belgium; Published by online publications, Malmvegen 206, 9022 Krokelvdalen, Norway; Online at http://werner.yellowcouch.org/Msc/online/index.html; 16 April 1997; e-mail: werner@yellowcouch.org

Keywords: Beat Graphs, BPM Counting, tempo measurement, audio content extraction

Download: postscript, pdf


Contents